Pressemelding: Sult går ikke over av seg selv

//Pressemelding: Sult går ikke over av seg selv

Regjeringens forslag til bistandsbudsjett for 2018 svekker muligheten til å oppnå en verden uten sult innen 2030, slik vi har forpliktet oss til gjennom bærekraftsmålene. Norge bør satse mer på bistand til småbrukere i de aller fattigste landene, mener Caritas.

Caritas Norge mener mer av de norske bistandsmidlene bør gå til småbrukere, som disse kvinnene i DR Kongo. Foto: Catherine Trautes/Caritas Norge

Caritas mener mer av de norske bistandsmidlene bør gå til småbrukere som disse kvinnene i DR Kongo. Foto: Catherine Trautes/Caritas Norge

Antall sultende i verden øker for første gang på over 15 år. En av ni i verden sulter, 815 millioner mennesker, viser nye FN-tall. Organisasjonen ber verden investere i kampen mot sult. Dessverre tar ikke den norske regjeringen FNs bekymringsmeldinger om sultsituasjonen i verden alvorlig nok.

Utdanning og helse er igjen vinnerne i forslaget til bistandsbudsjett for 2018, og stadig mer av bistandspengene går til mellominntektsland på bekostning av de alle fattigste landene. Dette kan føre til at verden ikke når målet om null sult.

– Sult går ikke over av seg selv! Mat er et grunnleggende behov, vi overlever ikke uten. Dette må reflekteres i Norges utviklingspolitikk. Suksess innen Norges prioriterte områder som helse, utdanning og jobbskaping er helt avhengig av at en lykkes med å utrydde sult, sier Knut Andreas Orgland Lid, fungerende generalsekretær i Caritas Norge.

Caritas deltok på dagens høring om bistandsdelen av Statsbudsjettet, og delte da vårt hovedbudskap om at Norge i større grad bør satse på bistand til småbrukere i de aller fattigste landene.

– De siste årene har Norges innsats for å nå bærekraftsmål to kun utgjort tre-fire prosent av det norske bistandsbudsjettet. Til sammenligning var andelen som gikk til bistand til landbruket på 30 prosent på 1970-tallet. Dette er for dårlig når vi vet at investeringer i landbruket er mer enn dobbelt så effektivt for å bekjempe fattigdom som satsning i andre sektorer. Verdensbanken oppfordrer oss til å investere i landbruk. Den oppfordringen bør også Norge følge, sier Lid.

Det er ikke bevilget ekstra midler øremerket landbruk eller matsikkerhet i neste års budsjett til tross for at FN-rapporter viser at sult er et økende problem, og flere land i Afrika står på randen av hungersnød.

– I tillegg viser en ny rapport fra Verdensbanken at underernæring og mangel på mat gjør at mange barn ikke lærer noen ting på skolen. Vi mener derfor at utdanningssatsingen til Norge bør inkludere matsikkerhet, slik at det blir en effekt av satsingen. Afrikanske stater etterlyser selv økt støtte til landbruksutvikling og matsikkerhet. Det er derfor påfallende at dette ikke er en av hovedprioriteringene i norsk utviklingssamarbeid  med  Afrika  sør  for  Sahara, fortsetter Lid.

Caritas er også kritisk til regjeringens valg av partnerland. Fattigdomsorientering er i for liten grad lagt til grunn for valg av partnerland, og begrunnelser for valg av mellominntektsland som partnerland mener vi er svake.

For mer informasjon, kontakt Ellen Høvik, leder for kommunikasjon og marked 

Tel: 918 61 822, e-post: ellen.hovik@caritas.no

Les hele høringsuttalelsen fra Caritas her 

Mer om Statsbudsjettet 2018 her

 

 

2018-02-05T14:48:29+00:00 1st november, 2017|

About the Author: