Pressemelding: Veien videre for Colombia

//Pressemelding: Veien videre for Colombia

Nobels fredspris til President Santos – hvordan blir veien videre for fred i Colombia?

Martha Rubiano Skretteberg, General sekretær i Caritas Norge, gratulerer Colombias President Santos med Nobels Fredspris og det Colombianske folk med en historisk mulighet for fred. Skretteberg kommer selv fra Colombia og har fulgt fredsprosessen og den humanitære situasjonen i landet i mange år, med et spesielt fokus på at ofrenes stemmer skal bli hørt.

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg

– Det Colombianske folk har nå fått en unik mulighet for fred og dette er en mulighet vi må gripe mens vi kan. Fredsavtalen er omsider vedtatt og det virkelige arbeidet kan endelig begynne. Dette stiller store krav til både myndighetene og FARC, i et samfunn som er polarisert etter generasjoner med væpnet konflikt, sier Martha Rubiano Skretteberg. På vegne av arbeidet Caritas Norge gjør i Colombia vil Martha Skretteberg foreslå noen prioriteringer for President Santos i hans arbeid for fred fremover:

  • President Santos må jobbe for utvikling på landsbygda og nasjonal forsoning ved at hele befolkningen blir inkludert i fredsbyggingen.
  • President Santos må garantere for sikkerheten til både menneskerettighetsforkjempere og demobiliserte geriljasoldater.
  • Freden i Colombia kan bare sikres om alle krigende parter omfattes i fredsprosessen, derfor er det viktig at President Santos legger mye arbeid i forhandlingene med ELN.

 – Skretteberg understreker at det helt nødvendig at sivilsamfunnet får spille en sentral rolle i implementeringsprosessen hvis fredsavtalen skal bli en suksess og vi skal få til en bærekraftig fred.

Caritas i Colombia

Caritas Norge har hatt prosjekter i Colombia siden 1998. Under fredsforhandlingene har vi arbeidet for at ofrenes stemme skulle bli tatt hensyn til. I tillegg jobber vi gjennom våre prosjekter med re-integrering av ofre og geriljasoldater i lokalsamfunnene. Disse prosjektene vil bli enda mer aktuelle fremover i arbeidet med gjennomføringen av fredsavtalen.

 For mer informasjon kontakt:  

Generalsekretær: Martha Rubiano skretteberg,
Mob: 918 73 915 e-post: martha.skretteberg@caritas.no

Kommunikasjonssjef: Alfhild Heyerdahl Krokan,
Tel: 934 68 508, e-post: alfhild.krokan@caritas.no

2018-02-05T14:48:38+00:00 9th desember, 2016|

About the Author: