Bekjempe sult

Globale utfordringer – lokale løsninger!

Å utrydde sult innen 2030 er et av FNs bærekraftsmål, og en verden uten sult er mulig! Verdenssamfunnet har kunnskapen som skal til for å bekjempe sult, men det gjøres ikke nok for at de aller fattigste skal få adgang til nok mat til seg og sin familie. Med innføring av langsiktige og bærekraftige løsninger for økt matproduksjon kan sult bekjempes. For å nå dette målet arbeider Caritas for en økt satsing på bærekraftig og robust matproduksjon, og støtte til småbønder og kvinner.

Skattefradrag

Uavhengig av hvordan du du velger å støtte Caritas, har du krav på skattefradrag dersom ditt bidrag er på 500 kroner eller mer i løpet av ett år.
Her finner du mer informasjon om skattefradrag.

Enhver gave, stor eller liten, blir tatt imot med stor takknemlighet.