Mening: Protestvalget i Colombia

//Mening: Protestvalget i Colombia

Første runde av det colombianske presidentvalget ble et protestvalg i et land der arbeidsledigheten, fattigdommen og kriminaliteten har økt de siste årene.

Av Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær 

Stor fattigdom: Martha R. Skretteberg sammen med det humanitære teamet i Caritas Colombia og venezuelanske migranter da hun besøkte grensebyen Cúcuta i starten av 2022. (Foto: Nirma Hernández/Caritas)

Utviklingen går i feil retning, noe 75 prosent av befolkningen også mener. De er misfornøyd og lei av den politiske eliten som har ført en politikk som har forverret levevilkårene samtidig som volden i landet har økt, tendenser som ble ytterligere forsterket av pandemien og nå Ukraina-krigen.

I dag lever 40 prosent av befolkningen i fattigdom, og matprisene har økt med 23 prosent de siste månedene. På enkelte basis matvarer som poteter og bananer er prisen doblet. Innsatsfaktorene i jordbruksnæringen, som gjødsel og drivstoff, har også økt drastisk og driver prisene stadig oppover.

Landbruk og distriktsutvikling

Implementering av fredsavtalen har gått sakte under dagens regjering, spesielt i forhold til det som handler om landbruk og distriktsutvikling. Det betyr igjen at de områdene der krigen raste ikke har sett noen bedring i levevilkår som følge av fredsavtalen. De som bor der er fortsatt i fare for å bli drept, kidnappet, utpresset og utnyttet av væpnede grupper og organiserte kriminelle.

I et land der all utvikling ser ut til å gå i feil retning er det knyttet store forventninger til utfallet av andre valgrunde 19. juni der venstresidens kandidat Gustavo Petro møter den populistiske eiendomsmagnaten Rodolfo Hernández.

Uavhengig av hvem som blir ny president har jeg ikke tro på store endringer, iallfall ikke på kort sikt. Begge kandidatene sier at de vil implementere fredsavtalen og innlede nye forhandlinger med geriljagruppen ELN. Det er vi i Caritas positive til, og vil revitalisere Norges rolle som tilrettelegger for forhandlingene på Cuba som ble avbrutt i 2019.

Har samlet vitnesbyrd

Valget av ny leder for landet sammenfaller med publiseringen av Sannhetskommisjonens arbeid som har jobbet med å avdekke krigens mangeartede og brutale konsekvenser for folket og spre lys over de bakenforliggende faktorene som har gjort en slik menneskelig tragedie mulig. I Norge koordinerte vi i Caritas Sannhetskommisjonens arbeid, så ofre bosatt i Norge ble hørt og historiene analysert med formål å hindre at denne type hendelser gjentar seg.

Colombias nye president vil stå overfor et land i dyp krise der økonomien ikke strekker til for å dekke befolkningens grunnleggende behov og handlerommet for kostbare reformer er lite. Sannhetskommisjons anbefalinger vil gi en retning, og vi håper landets nye president hører på rådene og stemmene til de millioner av ofre for konflikten.

(Innlegget er publisert i Dagsavisen).

2022-06-13T15:46:15+00:00 13th juni, 2022|

About the Author: