Publikasjoner og ressurser

/Publikasjoner og ressurser
Publikasjoner og ressurser 2021-07-05T11:38:30+00:00

Caritas har utviklet en egen strategi for vårt internasjonale arbeid innen bistand og nødhjelp (på engelsk).

Caritas Info er vårt magasin som utgis fire ganger i året.

Rapporter utgitt av Caritas

Diverse brosjyrer og utgivelser

Diverse informasjonsmateriell utgitt av Caritas

Sosiallæren

Diverse informasjon om katolsk sosiallære

Ressurser for menigheter og skoler

Ulike ressurser for menigheter og skoler, som for eksempel: Plakater, korsveishefter, håndbøker, presentasjoner og håndbøker.

Caritas Info
Caritas Info er vårt medlemsblad som utgis fire ganger i året.

Årsrapporter
Årsrapportene inneholder kort informasjon om organisasjonens økonomi, arbeid og resultater de aktuelle årene.

Brosjyre om Caritas arbeid mot sult og for matsikkerhet

Informasjon om Caritas Infosenter

Jubileumsmagasin
Caritas Norge 50 år november 2014.

Sosiallære og diakonihefter utarbeidet av Caritas Norge
Her finner du hefter med informasjon om sosiallæren og tips til hvordan man kan drive diakonalt arbeid.

Utviklingsspørsmål i lys av Den katolske kirkes sosiallære
En nettside/et hefte om Nord-Sør-forholdene og Den katolske kirkes sosiallære. Utarbeidet av Caritas Norge i samarbeid med de katolske skolene.

Rapporter
Her finner du rapporter utarbeidet av Caritas Norge.