Rask hjelp redder liv

//Rask hjelp redder liv

95 000 mennesker i konflikt- og katastrofeområder fikk i 2018 livreddende matvarehjelp av Caritas Norge. Konfliktnivået i verden øker, aller mest i allerede sårbare regioner. Stadig flere mennesker strever med å brødfø seg selv og familien.

Tekst: Nina A. Brattvoll

Krisen i Venezuela går hardest utover de minste. I 2018 fikk 3 500 barn og deres familier, samt 800 gravide og ammende kvinner nødhjelp gjennom Caritas Norges prosjekter i landet.(Foto: Caritas Venezuela)

Ett av ni mennesker i verden sulter, i 2018 betyr det 821 millioner mennesker. Krig, konflikt og klima er hovedårsakene til akutt matmangel i mange land. Afrika er hardest rammet, men vi ser også økende utfordringer i Asia og i Latin-Amerika.

Nøkkelen til å redde liv

Rask hjelp og målrettet innsats er nøkkelen til å redde liv. Caritas Norge og Caritas-nettverket internasjonalt, regionalt og lokalt bidrar til rask nødhjelpsrespons i konflikt- så vel som i klimautløste humanitære katastrofer. I 2018 bidro Caritas Norge med humanitær nødhjelp i Uganda, Sør-Sudan, Nigeria, Syria, Den sentralafrikanske republikk, Niger og i Venezuela. I tillegg organiserte Caritas innsamlingsaksjoner til støtte for Indonesia og DR Kongo.

Komplekse humanitære situasjoner

Matsikkerhet er derfor en grunnleggende komponent i alt vårt humanitære arbeid. For å sikre verdighet og størst mulig råderett over egen situasjon, er det høyt prioritert å legge til rette for bruk av kontanter, i form av direkteoverføringer eller kredittkort til spesifikk bruk, heller enn kun å dele ut mat. Vårt arbeid for og med flyktninger fra Sør-Sudan i Nord-Uganda er et godt eksempel på dette. Dette sikrer mer bærekraft i vår innsats. Jordbrukstiltak og kjøkkenhager er også viktige tiltak i de humanitære prosjektene, der det er mulig. Vi inkluderer ofte også komponenter som vann, sanitær, helse, medisiner, ernærings-tilskudd og utdeling av kjøkkenutstyr for familier som har mistet alt. Dette øker mulighetene for at familier rammet av katastrofer skal kunne etablere seg på nytt.

Dette er spesielt viktige komponenter i vårt arbeid i Niger og Nigeria, hvor vi har arbeidet siden 2016. Begge land er hardt rammet av opprørsgruppen Boko Harams herjinger, og i begge land har familier måttet flykte fra sine hjem, uten mulighet til å ta med seg sine eiendeler. Dette gjør mennesker ekstremt sårbare. Det er disse behovene vi prioriterer. Sør-Sudan er også et prioritert land hvor vi har jobbet siden 2016. Volden vedvarer, og de livreddende behovene er enorme.

Venezuela-krisen

Med støtte fra Utenriksdepartementet igangsatte Caritas i 2018 nødhjelpsarbeid i Venezuela. Den humanitære krisen har bygget seg opp over lang tid og ført til at nær fire millioner mennesker har forlatt landet siden 2014. De fattigste blir igjen og rammes hardt av mangel på mat, vann og medisiner. I 2018 når vi 3500 barn og deres familier, samt 800 gravide og ammende kvinner.

Tsjad-sjøområdet

Sahel-beltet, som strekker seg tvers over Afrika, og som inkluderer Tsjad-sjøområdet er den regionen i verden som nå rammes hardest av konflikter og av klimaendringene. Tørre områder blir stadig tørrere, og tidligere dyrkbar jord tørker inn. Med økende konfliktnivå fra væpnede grupper, er dette det området i verden som står overfor de største humanitære utfordringene. Caritas prioriterer Sahel i sitt humanitære arbeid.

Les hele årsrapporten fra Caritas Norge 2018 her

2019-07-05T10:47:00+00:00 4th juli, 2019|

About the Author: