Ressursforbannelse eller store muligheter?

//Ressursforbannelse eller store muligheter?

Mange afrikanske land sitter på enorme naturressurser. Disse har de siste årene bidratt til at en rekke land på kontinentet har opplevd svært god økonomisk vekst. Allikevel har ikke fattigdommen blitt redusert så mye som veksten skulle tilsi. Hvorfor er det slik?

Skjev fordeling og økte forskjeller
En rapport fra Africa Progress Panel viser at til tross for at store naturressurser og utbygging av utvinningsindustrien har ført til økonomisk vekst i mange afrikanske land, har dette ikke nødvendigvis ført med seg utvikling i like stor grad. I noen land, for eksempel Zambia og Nigeria, har faktisk fattigdommen økt til tross for stor økonomisk vekst. Selv om grunnene til dette er forskjellige fra land til land peker rapporten på en felles faktor, skjev fordeling av inntektene. I alle de fire landene rapporten så nærmere på, havnet nesten all den økonomiske veksten hos de 10 % rikeste i landet.

Landene tappes for ressurser
P1010103I tillegg til at inntekten fra denne sektoren blir skjevt fordelt, er det også svært store summer som blir hentet ut fra kontinentet og dermed ikke kommer befolkningen til gode i det hele tatt. Mange afrikanske land har svake skattesystemer og manglende kontrollrutiner for å sikre at internasjonale selskaper betaler skatt og dermed bidrar til at inntekter fra landenes naturressurser blir igjen i landet. Dette arbeidet gjøres vanskeligere av at mange internasjonale selskaper har svært kompliserte organisasjonsstrukturer, bruker stråselskaper og gjøre andre grep for å prøve unnslippe beskatning.

Også i anbudsrunder og salg av konsesjoner taper mange land store beløp gjennom at verdien av disse settes for lavt. Dette gjøres gjerne gjennom internprising via stråselskaper og annen tvilsom praksis. DR Kongo er et godt eksempel på dette der det anslås at tapene gjennom slik lavprising i perioden 2010-2012 var på om lag $1,36 milliarder. I samme periode var landets budsjetter innen helse og utdanning til sammen på om lag $698 millioner. I et land med stor barnedødelighet og 7 millioner barn som ikke går på skole er dette naturligvis svært betydningsfullt. Totalt på kontinentet tilsvarer slike tap et høyere beløp enn den totale bistanden kontinentet mottar.

Økt åpenhet og sterkere kontrollrutiner
For å motvirke dette er det viktig med økt åpenhet og styrking av kontrollrutiner innen utvinningssektoren. Lokalsamfunn og sivilsamfunnsorganisasjoner vil ha en viktig rolle i dette arbeidet. Dette er noe Caritas arbeider med i alle våre programland i Afrika. Her kan du lese mer om vårt arbeid i Zambia, DR Kongo og Uganda.

2018-02-05T14:49:23+00:00 4th juli, 2013|

About the Author: