Sammen for fred i Colombia – i Norge

//Sammen for fred i Colombia – i Norge

Den siste måneden har en ny voldsbølge rammet Colombia. Som ansvarlige for et nettverk til støtte for Den colombianske sannhetskommisjonen i Norge, har vi i Caritas jevnlig kontakt med colombianere i Norge. Mange blant dem uttrykker frustrasjon over retningen landet nå går i. Men der er også en kime til håp hvor noden spiller en viktig rolle.

En bølge av massakre

I løpet av august måned har det blitt rapportert om et høyt antall massakre i Colombia*. Ifølge tall fra organisasjonen INDEPAZ har 8 massakre tatt livet av 39 personer så langt i august. Hvorav mer enn halvparten er unge voksne eller mindreårige. Totalt er antallet massakre i 2020 rungende 46, og antall menneskeliv tapt 185. Det er ti flere tilfeller enn i hele 2019 som så det høyeste antallet massakre siden 2014.

Massakrene kommer i tillegg til at situasjonen for landets sosiale ledere i Colombia fortsatt prekær. Hele 278 sosiale ledere og menneskerettighetsforkjempere er drept i 2019. Tallene ser ut til å fortsette å stige i år, med 203 drepte per innen utgangen av august.

Årsakene til den økende volden er komplekse. Men en viktig faktor som ofte trekkes frem er maktvakuumet etterlatt av FARC. Det har ført til konflikt mellom ulike væpnede grupper som ønsker å få kontroll over lukrative områder for narkotikavirksomhet. En annen viktig faktor har å gjøre med manglende implementering av fredsavtalen.

Sannhetskommisjonen – en kime til håp?

Blant de mange tiltakene i fredsavtalen for å konfrontere den nye volden er Sannhetskommisjonen. Den søker oppreisning for krigsofre gjennom å avdekke krigens grusomheter og prøve å forstå hvorfor det har skjedd. Blant annet med mål om å legge grunnen for ikke-repetisjon av konflikten.

Det unike med Den colombianske sannhetskommisjonen er at den også inkluderer historiene til ofre utenfor Colombia – colombianske flyktninger, barn av flyktninger og andre som har forlatt landet på grunn av krigens konsekvenser.

I Norge er det Caritas som koordinerer arbeidet til kommisjonen gjennom nettverket Nodo Noruega. Vårt oppdrag er å samle inn vitnesbyrd fra ofre her i Norge. I tillegg til å organisere aktiviteter med mål om å bringe sammen den colombianske diasporaen, gi rom for dialog, og anerkjennelse av ofrenes historier.

I lys av den siste månedens voldsbølge har mange av deltagerne i noden uttrykt sterke følelser. For noen er det sinne og frustrasjon over at landet ens går i feil retning. For andre er det også knyttet til en frykt for at familie og venner skal som enda bor i Colombia skal komme til skade.

Midt i all smerten er det likevel en kime til håp. På den ene siden gir noden ofrene en mulighet til å bidra til å finne løsninger gjennom å gi sitt vitnesbyrd. På den andre siden er noden blitt et samlingspunkt for colombianske organisasjoner, ofre og andre som ønsker å støtte arbeidet. Det gjør det mulig i situasjonen vi nå er oppe i å samle seg rundt et budskap om fred på tvers av ulike grupper.

Skrevet av Reidun Ryland, prosjektkoordinator for sannhetskommisjonsprosjektet i Norge. 

Dersom du er interessert i å vite mer eller bidra til Nodens arbeid kan du ta kontakt med oss på comision@caritas.no / +47 459 10 139.

* Drap på 3 eller flere personer

2020-09-07T09:26:57+00:00 1st september, 2020|

About the Author: