JOBBFOKUS – JOBFOCUS

/JOBBFOKUS – JOBFOCUS
JOBBFOKUS – JOBFOCUS 2020-02-18T11:33:00+00:00

For English, please scroll down

Caritas ressurssenter i Oslo, i samarbeid med Oslo kommune, arrangerer jevnlig JOBBFOKUS grupper som en møteplass for utenlandske arbeidssøkere. Gruppene er et tilbud til dem som ønsker å komme i arbeid i Norge, og som ønsker bistand fra Caritas og andre arbeidssøkere til å komme i arbeid. Gruppene koordineres av erfarne ansatte og frivillige, og har meget gode resultater å vise til hva gjelder antall personer som har kommet i arbeid.

 

fotograf: Herman Dreyer

Det jobbes særlig med CV- og søknadsskriving, samt intervjutrening, men gruppen tar også for seg andre aktuelle temaer, slik som:

 • Å starte egen bedrift i Norge / gründervirksomhet
 • Lære om norsk arbeidskultur
 • godkjenning av utdannelse / kompetanse
 • Lære om det norske samfunnet
 • kommunikasjonsteknikker – hvordan kommunisere din kompetanse overfor potensielle arbeidsgivere
 • gode strategier for jobbsøking
 • Nettverksbygging

For mer informasjon og for å søke om å bli med, send din CV og en kort søknad om deg selv og jobbønsker til jobb@caritas.no eller ring Finn på 404 28 452. Besøk gjerne vårt ressurssenter for å lære mer om vår veiledning og kurstilbud for innvandrere, i Storgata 38, inngang fra Hausmanns gate.

For mer informasjon: Caritas ressurssenter Oslo

English

Caritas resource centre in Oslo, in co-operation with Oslo kommune, arrange JOBFOCUS a Job seekers’ forum. Co-ordinated by employers and volunteers, the groups meet for eight weeks during daytime, and can show good results in terms of employment of participants. We work with typical activities such as CV and cover letter writing, interview training, as well as other subjects:

 • Starting your own company / entrepreneurship
 • Learn about Norwegian work culture
 • Recognition of foreign education and skills
 • Learn about Norwegian society
 • Communication techniques – how to communicate your skills to potential employers.
 • Develop good strategies for work-seeking
 • Network building

For more information and to apply for participation, please send your CV as well as a brief presentation of your preferred jobs to jobb@caritas.no or call Finn at 404 28 452. Feel free to visit our Resource centre in Storgata 38, entrance from Hausmanns gate, to get informed about our guidance and courses for immigrants.

More information: Caritas resource centre Oslo