Skifte av styreleder i Caritas Norge

//Skifte av styreleder i Caritas Norge

Terje Osmundsen går av som styreleder i Caritas Norge etter åtte år og blir erstattet av advokat og tidligere byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland. 

Av Anette Skomsøy, kommunikasjonsrådgiver

Styreleder Terje Osmundsen får blomster av generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg etter åtte års innsats for Caritas Norge

Takk for innsatsen: Terje Osmundsen, som har vært styreleder i Caritas Norge i åtte år, får blomster som takk for innsatsen av generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg. (Foto: Alexander Golding/Caritas Norge)

“Det har vært åtte spennende og givende år. Caritas har hatt en svært positiv utvikling. Siden 2013 har Caritas Norge mer enn tredoblet omsetningen. Dette har gjort det mulig å intensivere både det internasjonale arbeidet på matsikkerhet og nødhjelp, og arbeidet på migrasjons- og integreringsfeltet i Norge. Det er også inngått en rekke viktige strategiske samarbeid. Ett av mange eksempler er det strategiske partnerskapet som Caritas inngikk med Utenriksdepartementet i fjor, noe som gjør organisasjonen i enda bedre stand til å respondere på humanitære kriser. Her hjemme vil jeg trekke frem den siste tidens viktige samarbeid med myndighetene, for å få ut informasjon om koronapandemien og smittevern til ulike innvandrergrupper.”

Det sier Terje Osmundsen, avtroppende styreleder i Caritas Norge.

Takket for innsatsen

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg var full av lovord i sin takketale til Osmundsen på Rådsmøtet i organisasjonen i Oslo i helgen som var.

“Under din ledelse har Caritas gått en vei – fremover. Ditt engasjement, din omsorg for de svakeste og ikke minst ditt brennende hjerte for klima, har vært til glede og inspirasjon. Personlig har jeg lært mye av deg, sa hun blant annet.

Valgte tidligere byrådsleder

På Rådsmøtet til Caritas Norge, Den katolske kirkes hjelpeorganisasjon, ble Stian Berger Røsland enstemmig valgt som ny styreleder lørdag 12. juni 2021. Røsland var byrådsleder i Oslo fra 2009 til 2015 og har vært medlem av Høyres sentralstyre. Han er i dag advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer AS. Han er også tidligere styreleder i Skiforeningen.

“Både internasjonalt og nasjonalt gjør Caritas Norge en viktig jobb. Med pandemien, og de påfølgende humanitære kriser i årene fremover, blir arbeidet enda viktigere. Caritas bidrar til å gi mennesker over hele verden et bedre liv gjennom matsikkerhet og nødhjelp. Her hjemme hjelper organisasjonen flyktninger og arbeidsinnvandrere i jobb, i tillegg gis norskundervisning og veiledning i ulike rettighetsspørsmål. Jeg ser frem til å ta fatt på det interessante og viktige arbeidet i å lede styret i Caritas Norge, sier Stian Berge Røsland, nyvalgt styreleder.”

Spennende samarbeid

“Vi er svært glade for å få Stian Berger Røsland med på laget, og ser fram til et spennende samarbeid. I likhet med sin forgjenger har han et personlig engasjement for sakene vi jobber med, og et stort nettverk som vil komme til nytte både her hjemme og internasjonalt, ”sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge.

2021-06-15T13:31:40+00:00 15th juni, 2021|

About the Author: