Slik kjemper Caritas mot sultkrisen

//Slik kjemper Caritas mot sultkrisen

Bekjempelse av sult er Caritas Norges hovedmål. Her kan du lese mer om våre prosjekter i Niger og  Sør-Sudan. Caritas er også til stede i de andre landene som for øyeblikket er hardt rammet av sultkrisen i Øst-Afrika og området rundt Tsjad-sjøen. 

– Da Boko Haram angrep, flyktet alle i landsbyen hals over hode. Flere ble drept og jeg husker ikke hvordan jeg kom meg bort.

Isa Maria Blamadala (36), forteller om en dramatisk flukt fra hjembygden, som ligger 7-8 km øst for Diffa, ved elven Komadougou Yobe, som følger grensen mot Nigeria et langt stykke.

Isa og familien er på flukt fra terrorister i verdens fattigste land Niger. (Foto: Caritas Norge)

Isa og familien er på flukt fra terrorister i verdens fattigste land Niger. (Foto: Caritas Norge)

Til tross for at familien ble spredt, klarte de seg alle sammen. Nå har hun og familien bodd ni måneder i en flyktningleir i Diffa. Isa har fem barn, fire gutter og en jente. Bare to av dem går på skole. I hjembygda dyrket hun og mannen mais, løk og paprika. Isa beskriver et liv der de hadde alt de trengte. Nå er de avhengige av hjelpeorganisasjoner for å skaffe mat på bordet til seg selv og barna.

– Hvis det blir fred, kan vi reise tilbake, det er ingen framtid her, sier hun.

Caritas Norge i Niger

Caritas Norge støtter et prosjekt i Diffa som bidrar til å forbedre levevilkårene til 2000 internt fordrevne husholdninger og vertshusholdninger. Prosjektet gir akutt matvarehjelp og støtte til husdyr til 11 000 mennesker gjennom kontantoverføringer. Takket være denne hjelpen, har flere familier fått mulighet til å dekke sine basisbehov på kort sikt og i tillegg investere i inntektsskapende aktiviteter eller drive husdyrhold. I en så usikker hverdag som husholdningene i Diffa opplever, er dette helt nødvendig hjelp for å kunne overleve. De aller fleste har måttet la avlingene eller forretningene sine være igjen da de flyktet. I tillegg planlegger Caritas Norge å jobbe mer langsiktig fremover, med fokus på matsikkerhet og motstandsdyktighet mot klimaendringer.  Caritas Niger arbeider i store deler av den mest tettbefolkede delen av Niger, og har en rekke langsiktige og humanitære prosjekter.

Mangler mat

Niger ligger i Sahel-regionen og er et av verdens fattigste land. Klimaendringene truer, og det samme gjør islamistiske terrorgrupper som Boko Haram. I tillegg er Niger transittland for migranter på vei til Europa.

Til tross for at Diffa er det minst produktive jordbruksområdet i hele Niger, lever så og si hele befolkningen i Diffaregionen av jordbruk og til dels husdyrhold. Men den karrige jorden gjør folk som bor der spesielt utsatt for sult og underernæring. Landområdene langs elven er blant de mer fruktbare områdene i regionen, og et område mange har flyktet fra. Unntakstilstanden som ble innført i Diffa-regionen i 2015, er delvis opphevet, men ikke for områdene langs elven der det fortsatt er ulovlig for sivile å oppholde seg. Boko Haram utfører stadige angrep inn i Niger fra sine baser langs elven. Økt militær tilstedeværelse langs grensen har ikke maktet å drive Boko Haram tilbake. En viktig overlevelsesstrategi for befolkningen ved dårlige avlinger, er å migrere til Nigeria for sesongarbeid. Sikkerhetssituasjonen gjør nå dette umulig, og fører til økt matmangel for både vertsbefolkningen og de fordrevne. Dette kommer i tillegg til at en del bønder, som eier jord langs elven, ikke kan dyrke grunnet forbudet mot å bevege seg inn i denne sonen.

Niger er rangert nederst på de fleste internasjonale sult og fattigdomsindekser, og årsakene til fattigdommen skyldes en rekke sammensatte faktorer som en svak stat med manglende kontroll over deler av landet, mangel på arbeidsplasser, klimaendringer og befolkningsøkning.

Caritas Norge i Sør-Sudan

Vi spiser bare når det er mat, og det er ikke hver dag, sier Alice Juan (17 år) med datteren Janifer Keji (1 år og 11 måneder gammel).

stillsulten historie1

Alice Juan (17 år) Foto: Caritas

Alice er gift og gravid i fjerne måned og bor i Rajaf West i Sør-Sudan.

-Min mann og jeg er dagarbeidere. Vi jobber normalt på landet og får da betalt kontant eller i form av mat. Men nå er det ikke noe arbeid for oss på grunn av tørken. Min svigermor støtter oss, men hun har også en vanskelig tid. Datteren min Janifer ble født med gulsott. Jeg ammer henne fortsatt, men jeg har ikke nok melk. Nylig  henviste Caritas oss til sykehuset. 

Caritas Norge har siden 2015 arbeidet for å bedre levevilkårene og matsituasjonen for flyktninger og fattige lokalsamfunn i Sør-Sudan. Takket være denne hjelpen, har 6 000 mennesker så langt fått dekket sine grunnleggende behov og fått mulighet til å investere i landbruksproduksjon eller andre inntektsbringende aktiviteter. I tillegg har 75 jenter i Juba-provinsen fått mulighet til å gå på skolen. I Sør-Sudan samarbeider Caritas Norge med CAFOD (Caritas England), om nødhjelp og langsiktig arbeid for å bedre matsikkerheten i landet. Mot slutten av 2016 startet vi et nødhjelpsprogram innen matsikkerhet som i løpet av 2017 vil nå 5400 mennesker.

Viktig kirkenettverk

Caritas jobber gjennom det lokale kirkenettverket i Sør-Sudan, og har på denne måten tilgang til områder andre internasjonale hjelpeaktører ikke når frem til. Caritas og Den katolske kirken i Sør-Sudan gir nødhjelp til både kristne og muslimer basert utelukkende på behov. Denne upartiskheten gjør at Kirken ofte blir invitert til å mekle mellom partene i konflikten og fremme fredsinitiativ.

Sør-Sudan er verdens nyeste land. En langvarig uavhengighetskrig ble avsluttet i 2011 da Sudan ble delt i to. Etter mindre enn to år med selvstyre, gikk Sør-Sudan inn i en intern konflikt mellom sittende president Salva Kiir og visepresidenten Riek Machar. Konflikten forsterkes ved at de også representerer to ulike stammer i Sør-Sudan, Dinka og Nur. Konflikten får dermed både etniske, religiøse og politiske skillelinjer. Partene skrev under på en våpenhvile i 2015 og en midlertidig regjering ble satt inn i april 2016, men konflikten har fortsatt. Konflikten eskalerte i juli 2016 og har ført til flere hundre tusen flyktninger, både internt i landet og til naboland. Situasjonen i landet er per dags dato svært ustabil, og de store flyktningestrømmene fortsetter. Områder som tidligere ikke har vært berørt av konflikt er nå berørt. Sikkerhetssituasjon er veldig ustabil i tillegg til tørke som fører til økt fare for matmangel og sult. Det ble erklært hungersnød i Sør-Sudan tidligere i år, det er første gang dette skjer noe sted i verden siden 2011. Flere titusener har dødd av sult og flere millioner er på flukt. Takket være nødhjelp har situasjonen stabilisert seg, det er ikke lenger erklært hungersnød, men 1,7 millioner mennesker mangler fortsatt mat.

Her (text in English) kan du lese om hvordan Caritas bekjemper sult i Øst-Afrika.

2018-02-05T14:48:32+00:00 23rd juni, 2017|

About the Author: