Alarmerende utvikling i Norge

//Alarmerende utvikling i Norge

Foto: Ingrid F. Evensmo/Caritas Norge.

Vi vil merke en stor økning i antall innvandrere i årene fremover og de fleste kommer til Norge for å finne arbeid, viser tall fra SSB. Men manglende tilbud på norskundervisning og integreringstiltak bidrar til en ny sosial underklasse i Norge.

– Det er skremmende å se denne type sosial dumping i landet vårt, sier Knut Arild Hareide.

KrF-lederen besøkte Caritas’ nasjonale ressurssenter for arbeidsinnvandrere i Oslo i anledning FN-dagen for sosial rettferdighet. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fra venstre: Knut Arild Hareide, generalsekretær i Caritas Norge Martha R. Skretteberg og informasjonskonsulent Emil Breahna. Foto: Trine Lejon/Caritas Norge.

Hvert år søker tusenvis av mennesker fra Europa hjelp ved senteret. De trenger veiledning til arbeidssøking, lover og rettigheter knyttet til arbeid, bolig og norskopplæring. Under sitt besøk hadde Hareide samtaler med brukerne av senteret, frivillige og ansatte for å få innsikt i hvilke utfordringer de møter i hverdagen.

– Jeg snakket med flere mennesker som har et ønske om å få et bedre liv her i Norge, men som opplever store utfordringer som drapstrusler og ubetalt lønn, forklarer han.

Senteret har hatt over 15.000 henvendelser siden det ble åpnet i 2011. Spanjoler, rumenere og polakker topper listen av brukere. Se mer informasjon og tall om besøkende.

– Flere får jobb, finner seg til rette og bidrar med sine kunnskaper og erfaringer. Allikevel ser vi at mange også faller utenfor. Vi opplever flere tilfeller i uka av menneskehandel og svart arbeid. I tillegg gjennomgår mange sosial dumping og utnyttelse i form av vold og trusler, forteller Sigrid Westeng Odden som er daglig leder ved senteret.

Her finner du mer informasjon om migrasjon og arbeidsinnvandring til Norge.

Stor etterspørsel etter norskopplæring

Offentlige utredning påpeker at informasjonstiltak og norskopplæring til å finne arbeid er avgjørende for en vellykket integrering og at dette tilbys i svært liten grad til arbeidsinnvandrere i dag. Caritas Infosenter i Oslo er en av de få aktørene som tilbyr gratis norskkurs og opplever en betydelig etterspørsel.

– Vi ser at det er et stort gap mellom behov og ressurser. Kurstilbudene våre er overfylte og vi må dessverre gi avslag til annenhver deltaker, forteller Odden.

Daglig leder for Caritas infosenter i Oslo Sigrid W. Odden viser hvor mange som søker hjelp ved senteret hver uke. Foto: Trine Lejon/Caritas Norge.

 

Generalsekretær i Caritas Norge Martha Rubiano Skretteberg, mener frivilligheten, staten og det private næringsliv må samarbeide for å igangsette tiltak.

– Særlig med tanke på å styrke tilbudet om norskundervisning. Dette er en svært viktig del av integreringsprosessen, for å bekjempe fattigdom og for å skape sysselsetting, sier Skretteberg.

SAM_8307

Daglig leder ved Caritas Infosenter i Oslo opplever flere tilfeller i uka av menneskehandel og svart arbeid. Foto: Trine Lejon/Caritas Norge.

Kampen mot menneskehandel

Både Europol og Kripos ser at flere bosatte migranter i Norge tilrettelegger for kriminell virksomhet for nyankomne arbeidsinnvandrerne. «Frivillige organisasjoner må bidra i kampen mot menneskehandel», heter det i en rapport fra politidirektoratet. Mørketallene er store og offentligheten får i liten grad innsyn i skyggesiden av det norske samfunnet.

– Mange kommer fra land hvor de har lite tiltro til statsapparatet men har tillitt til fagbevegelsen og kirken. Mennesker som kommer til Norge og trenger hjelp, henvender seg til Caritas fordi de i sitt hjemland er sosialt knyttet og kjenner til organisasjonen, mener Hareide.

Den aller største gruppen besøkende ved Caritas Infosenter og som har vokst mest de siste årene er fra Spania. Flertallet av disse har statsborgerskap i Afrika og Sør -og Mellom-Amerika. De seneste tallene viser at barnefamilier er svært utsatte i Norge. 43 000 barn av innvandrerbefolkning i Norge lever i vedvarende fattigdom. Fra 2006 til 2013 har antall barn som lever i fattigdom økt med 16 000.

– Det er viktig at vi ser en sammenhengen mellom internasjonal migrasjon og sosiale utfordringer i Norge. Konflikt og stor fattigdom driver mange titalls millioner på flukt. I 2012 ble det innvilget 2,1 millioner oppholdstillatelser til tredjelands borgere i Europa og stadig flere finner veien til Norge og utgjør i dag de fattigste og mest marginaliserte i vårt samfunn. Derfor er det viktig at vi møter utfordringene med migrasjon lokalt og globalt, sier Skretteberg.

Om Caritas Infosenter
Caritas driver informasjons- og veiledningssentre for arbeidsinnvandrere i Oslo og i Bergen. Nasjonalt senter holder til i Oslo og ble åpnet i 2011. Senteret opplever stor pågang. Fra 2012 til 2013 økte antall besøkende med 20 prosent. I 2014 hadde senteret over 8000 besøkende. Arbeidssøkende fra Spania, Polen og Romania utgjør den største gruppen av arbeidsinnvandrere som ønsker veiledning. Ved senteret får mennesker som har kommet til Norge på søken etter arbeid, informasjon innenfor en rekker områder. Veiledningen går blant annet ut på arbeidssøking, lover og rettigheter knyttet til arbeid og bolig, norskkurs og lignende. Senteret holder åpent tre dager i uken og drives av en håndfull dyktige ansatte og en rekke frivillige. Les mer her.

2018-02-05T14:49:05+00:00 20th februar, 2015|

About the Author: