Sosiallære og diakonihefter utarbeidet av Caritas Norge

/Sosiallære og diakonihefter utarbeidet av Caritas Norge
Sosiallære og diakonihefter utarbeidet av Caritas Norge 2014-02-21T11:51:32+00:00

Under finner du sosiallærehefter og diakonihåndbøker utarbeidet av Caritas Norge.

Den katolske kirkes sosiallære
Dette heftet er et sammendrag av ”Compendium of the Social Doctrine of the Church” utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred.

Menighetens Caritas – Diakonihåndbok
Menighetens Caritas innheolder tips om hvordan man kan drive diakonalt arbeid i en menighet eller som enkeltindivid.

Kjærlighet i sannhet
Dette heftet er et sammendrag av sentrale temaer i pave emeritus Benedikts XVIs sosialencyklika.