Sri Lanka – et demokrati i forfall?

//Sri Lanka – et demokrati i forfall?

I dag markeres den internasjonale dagen for demokrati. Sri Lanka har et av Sør-Asias eldste demokratier, men den siste tiden har demokratiet i landet blitt satt under stort press.

Splittelser og religiøse konflikter
P1010354Det er nå over fire år siden den 26 år lange borgerkrigen på Sri Lanka endte, etter voldsomme slag mellom Tamiltigrene og regjeringsstyrkene. Selv om borgerkrigen på Sri Lanka er over, eksisterer fortsatt de underliggende etniske, religiøse og sosiale konfliktene som lå bak borgerkrigen. Forholdet mellom ulike befolkningsgrupper, særlig tamiler og singalesere, er fortsatt spent.

I et forsøk på å bedre dette forholdet, opprettet myndighetene etter krigens slutt en egen kommisjon, som blant annet skulle gå igjennom hendelser fra borgerkrigen, samt utarbeide forslag til tiltak for å fremme forsoning. Denne har blitt møtt med kritikk fra flere hold, blant annet har FN, Amnesty og andre organisasjoner gitt utrykk for at de mener at kommisjonen ikke var uavhengig nok og at den fikk et for snevert mandat. President Mahinda Rajapaksa blir dessuten kritisert for at myndighetene ikke i stor nok grad følger kommisjonens anbefalinger og at forsoningsarbeidet går for sakte.

I tillegg til at forholdet mellom singalesere og tamiler fortsatt er spent, har det den siste tiden også vært tegn til konflikter mellom andre befolkningsgrupper. Så sent som i august ble en moské angrepet i hovedstaden Colombo og dette er langt fra det eneste angrepet på muslimer i landet. Blant annet har flere muslimske butikkeiere opplevd å få butikkene sine ramponert. Også kristne grupper har opplevd økende grad av forfølgelse den siste tiden. Ekstremistiske buddhistgrupper beskyldes for å stå bak angrepene.

Store demokratiske utfordringer
Stor splittelse mellom ulike befolkningsgrupper er ikke den eneste demokratiske utfordringen i landet. Samfunnet preges dessuten av stor grad av militarisering, blant annet var politiet på Sri Lanka fram til nylig underlagt forsvarsdepartementet. Ytringsfriheten settes også stadig under større press, blant annet vegrer mange aviser seg for å bedrive regimekritikk. Samtidig har sivilsamfunnsorganisasjoner fått begrenset handlingsrom de siste årene, særlig organisasjoner som arbeider med menneskerettighetsspørsmål.

Alt dette er klare tegn på at demokratiet på Sri Lanka er under betydelig press. Den internasjonale dagen for demokrati er en derfor en god anledning til å sette søkelyset på de mange demokratiske utfordringene på Sri Lanka og for å løfte fram de som arbeider for demokrati og menneskerettigheter i landet.

Den katolske kirken og Caritas har en unik posisjon på Sri Lanka og er en av få aktørene som har tillit både blant regjeringen og i befolkningen. De arbeider dessuten på tvers av etniske og religiøse skillelinjer. Arbeidet de gjør, særlig for ofrene etter krigen, samt for å fremme demokrati og forsoning er derfor svært viktig. Her kan du lese mer om Sri Lanka og om Caritas’ arbeid i landet.

2018-02-05T14:49:22+00:00 15th september, 2013|

About the Author: