Stadig flere hivsmittede

//Stadig flere hivsmittede

En ny lov om hiv og aids i Uganda hindrer kampen mot epidemien. Samtidig viser ferske tall en kraftig økning i antall smittede.
– Loven er et stort tilbakeskritt for landet, mener nasjonal koordinator i Caritas Uganda, Hellen Kyanikare.

Selvhjelpsgruppe for hiv- og aidssmittede. Foto: Caritas

Selvhjelpsgruppe for hiv- og aidssmittede i Uganda. Foto: Caritas

– Flere deler av loven nører oppunder stigmatisering, noe vi har jobbet hardt for å bekjempe i landet, sier Kyanikare.

Loven om å forhindre og å kontrollere hiv og aids ble godkjent av parlamentet i Uganda 13. Mai 2014, etter å ha vært til høring siden 2010. Det kan dermed bli ulovlig å smitte andre med hiv-virus, dersom president Museveni godtar loven. Kriminaliseringen av hiv og aids som loven legger opp til, kan føre til at færre tør å teste seg og kan føre til økt diskriminering av hiv-smittede.

Flere smittede de siste årene
På 2000 – tallet har forekomsten av hiv-viruset vært relativt stabil i Uganda. Men fra 2005 økte epidemien i omfang fra 6,4 prosent til 7, 3 prosent i 2011, viser undersøkelser gjort av den nasjonale HIV Indicator Survey. Flere kvinner enn menn blir smittet og epidemien øker mest blant unge fra 15 til 19 år. UNAIDS er bekymret for utviklingen.

– Den store økningen tyder på at mye av det som er oppnådd så langt i bekjempelsen av epidemien, kan bli mistet på veien. Det blir derfor ekstra viktig å prioritere holdnings- og adferdområdet fremover. Vi ønsker å sette et spesielt fokus på informasjonsarbeidet om smittemåter og forebygging for å unngå ytterligere økning av hivsmittede, understreker programkoordinator i Caritas Norge Aina Østreng.

Caritas Norge har vært involvert i forebygging og håndtering av hiv og aids i Uganda siden 1986, i samarbeid med Caritas Uganda. Aids i Afrika ble først oppdaget sør i Uganda tidlig på 1980-tallet og mange av de første tiltakene for å håndtere konsekvensen av aids ble utviklet her.

En kartleggingrapport fra Caritas Uganda viser at den tradisjonelle mannsrollen gjør utroskap til et svært utbredt fenomen i landet. Dette fører til at kvinner i hjemmet blir utsatt for smittefare. 12 prosent mener at avholdenhet og trofasthet er de mest effektive metodene for å unngå smitte. Halvparten av de spurte har seksuelt samvær med andre enn fast partner månedlig. En merkbar positiv fremgang er at over 80 prosent vet at kondom gir økt beskyttelse mot smitte.

2018-02-05T14:49:14+00:00 16th mai, 2014|

About the Author: