Statsbudsjett 2022: Endelig et solid løft for matsikkerhet og klima

//Statsbudsjett 2022: Endelig et solid løft for matsikkerhet og klima

Det er gledelig med en tydelig prioritering av matsikkerhet og klimatilpasning i regjeringens budsjettforslag. Dette er viktigere enn noen gang. Pandemien har satt bekjempelse av sult tilbake med ti år og effektene av klimaendringene øker i omfang og styrke. Norge tar ansvar i en tid der behovene øker og budsjettene reduseres globalt.

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver kommunikasjon

Jente på seks år i gul kjole som sitter på bakken og spiser fra en skål ved en stråhytte i en flyktningleir i Uganda.

Økende sult i verden: Matmangel rammer særlig barna hardt. (Illustrasjonsfoto: Philip Laubner/Caritas Internationalis)

Hvert tiende sekund dør et barn under fem år av sult. Over en femtedel av alle barn er fysisk og mentalt underutviklet som følge av feilernæring.

– Hvis vi ikke løser sult- og ernæringsproblemene i verden, er det vanskeligere å oppnå fremgang på andre områder – som helse, utdanning og økonomisk utvikling. Derfor er det gledelig at regjeringen forslår økte bevilgninger til klimatilpasning og matsikkerhet, sier generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg i Caritas Norge.

Klimatilpasset matproduksjon

Farlige klimaendringer er vår tids største utfordring, sa Kong Harald i årets trontale. Årets budsjett gir et svar på denne utfordringen med tidenes satsning på klimatiltak innen bistanden.

– Caritas er spesielt positive til økningen med en halv milliard til klimatilpasningstiltak. Med dette legger Norge seg nærmere sine forpliktelser i Parisavtalen. Men for å nå målene må det satses mer på klimatilpasset matproduksjon i land som er særlig utsatt for negative effekter av klimaendringer. Vi forventer at den nye regjeringen styrker fokuset på området ytterligere i de kommende budsjettforhandlingene, og at utslippskutt i større grad finansieres utenfor bistandsbudsjettet, sier Skretteberg. Reduksjon i klimagassutslipp globalt er i stor grad en bistand til oss selv.

Positiv til økning til nødhjelp, men skuffet over WFP-kutt

Konflikt og klimaendringer er de viktigste årsakene til sult. Der regjeringen leverer godt på klima, er det betenkelig at fjorårets fredsprisvinner Verdens matvareprogram (WFP) får en reduksjon på 80 millioner i neste års budsjett. Kuttet forklares med ekstraordinær økning i 2021 “på grunn av økte behov innen matsikkerhet og som en konsekvens av covid-19″.

– Disse økte behovene er dessverre vedvarende og fortsatt økende, og burde tilsi en fortsatt styrking av arbeidet til WFP, understreker Skretteberg, som er positiv til den generelle styrking av Norges humanitære innsats i budsjettet.

Fred og forsoning må styrkes

Caritas er positive til økningen i budsjettforslaget til fred og forsoningsarbeid, spesielt at kvinner, fred og sikkerhet prioriteres. Samtidig er det en svært moderat økning som kommer etter betydelige reduksjoner tidligere år. Caritas mener at fred og forsoningsarbeidet må prioriteres mye sterkere i en tid der antall høyintensitetskonflikter i verden øker og behovet for inkluderende fredsprosesser er større enn på lenge.

2021-10-12T14:32:18+00:00 12th oktober, 2021|

About the Author: