Statsbudsjettet: Kritiske kutt av midler til de aller svakeste

//Statsbudsjettet: Kritiske kutt av midler til de aller svakeste

Pressemelding: Caritas Norge om statsbudsjettet: Kritiske kutt av midler til de aller svakeste

Mange innvandrergrupper er særlig hardt rammet som følge av Covid-19 og situasjonen har forsterket sosiale forskjeller.

Regjeringens statsbudsjett for 2021 har mange gode satsninger, men det er behov for enda sterke tiltak for å forhindre fattigdom, langvarig utenforskap og høy arbeidsledighet, sier fungerende avdelingsleder Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer i Caritas Norge.

Hjelp til sårbare EØS-innvandrere reduseres

Regjeringen nesten halverer støtten til humanitære tiltak for fattige EØS-borgere og henviser til at antallet personer som tigger har vært stabilt eller synkende de siste årene. Dette baseres på en rapport fra 2018, og tar dermed ikke situasjonen som følge av Covid-19 i betraktning.  Flere sårbare EØS-borgere har de siste månedene mistet sitt inntektsgrunnlag og står dermed i fare for å ty til tigging grunnet manglende alternativer.

– Vi frykter at dette vil bety en drastisk reduksjon i humanitære tilbud til en allerede svært sårbar gruppe. Dette er også en gruppe som er svært utsatt for utnyttelse i arbeidslivet, noe vi allerede ser en økning av nå under koronapandemien, sier fungerende avdelingsleder Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer i Caritas Norge.

Viktig styrking av norskkunnskaper

Det er imidlertid svært positivt at regjeringen har satt av 25 millioner til å styrke innvandreres norskkompetanse. Regjeringen lanserer en ny ordning med klippekort på norskkurs som også inkluderer grupper som per i dag ikke har rett på norskundervisning, for eksempel arbeidsinnvandrere fra EØS-land.

Dette er et viktig integreringsfremmende tiltak. Særlig nå under koronapandemien har vi sett hvor viktig det er at alle som bor i Norge snakker norsk, uttaler Ekendahl-Dreyer.

Fortsatt stort udekket informasjonsbehov

Det er fremdeles et behov for å gi tilpasset informasjon til innvandrerbefolkningen om konsekvensene av Covid-19. Nå hvor det er tydelig at pandemien med all sannsynlighet vil pågå til langt ut i 2021 er det bekymringsverdig at regjeringen ikke viderefører informasjonssatsningen rettet mot innvandrerbefolkningen.

-Smittetallene blant enkelte innvandrergrupper er fremdeles høye og det er viktig å fortsette arbeidet med å nå ut med smitteverninformasjon, sier Ekendahl-Dreyer.

Sivilsamfunnets rolle i integreringsarbeid

Regjeringen varsler her flere nye strategier og stortingsmeldinger for kommende år. Det er gledelig å se at regjeringen vil komme med en strategi for økt bruk av sivilsamfunnet og frivilligheten i nasjonalt og lokalt integreringsarbeid.

Sivilsamfunnet har en viktig rolle i fremtidens integreringsarbeid, men her må det også følge økonomiske midler og konkrete planer for å utnytte sivilsamfunnets innsats for vellykket integrering, sier Ekendahl-Dreyer i Caritas Norge.

For ytterligere kommentarer eller intervjuer kontakt:

2020-10-07T17:33:25+00:00 7th oktober, 2020|

About the Author: