Still sulten: Hjelpeorganisasjoner med felles aksjon for å redde liv

//Still sulten: Hjelpeorganisasjoner med felles aksjon for å redde liv

Som følge av ekstremtørke og konflikt rundt Tsjad-sjøen, i Øst-Afrika og i Jemen er det fare for at flere mennesker vil dø av sult denne sommeren enn noen gang siden 2. verdenskrig. Det er kritisk mangel på midler til å finansiere livreddende nødhjelp.

Barn blir undersøkt før underernæring i Juba i Sør-Sudan. Foto: Patrick Nicholson/Caritas

Barn blir undersøkt før underernæring i Juba i Sør-Sudan. Foto: Patrick Nicholson/Caritas

– Vi står overfor en katastrofe som i stor grad er menneskeskapt. Krig og flukt i kombinasjon med tørke og enorm prisøkning på matvarer gjør at folk ikke lenger klarer å skaffe nok mat. Det haster med hjelp, og derfor har caritas gått sammen med ti andre organisasjoner for å samle inn penger til de sultrammede, sier Marit Sørheim, som er leder for internasjonal avdeling i Caritas Norge.

Ifølge FN risikerer over 20 millioner mennesker i Nord-Nigeria, Sør-Sudan, Somalia og Jemen å oppleve hungersnød før september. Hungersnød er den mest ekstreme typen sultkatastrofe. Da det ble erklært hungersnød i én delstat i Sør-Sudan i februar i år, var det seks år siden dette hadde skjedd noe sted i verden. Matkrisen skyldes en blanding av krig, tørke, fattigdom og økonomisk sammenbrudd.

Vond sirkel

– Konflikt driver folk på flukt og hindrer organisasjoner i å nå fram med hjelp til de hardest rammede. Jordbruksland dyrkes ikke fordi bøndene har blitt drevet på flukt. Lavere produksjon fører til ekstreme matvarepriser. Denne vonde sirkelen gjør at millioner sulter og blir fratatt muligheten til å brødfø seg og sine familier. Det er et akutt behov for nødhjelp nå, og våre Caritas- partnere bidrar allerede. De er tilstede før, under og etter kriser, kjenner situasjonen og kan respondere raskt, sier Sørheim.

Vil bryte stillheten

Med en felles kampanje ønsker de elleve organisasjonene å bryte stillheten som preger de sakte humanitære krisene som forårsakes av tørke eller langvarig konflikt.

–  I motsetning til jordskjelv og tsunamier, har ikke de sakte katastrofene et øyeblikk da alle øyne rettes mot dem og alle ressurser mobiliseres for å hjelpe. Derfor har vi gått sammen for å skape et slags jordskjelvsøyeblikk for å unngå den største sultkatastrofen på flere generasjoner, sier generalsekretær Gry Larsen i Care.

Globalt fortsetter behovene for nødhjelp å øke etter hvert som et økende antall mennesker rammes av konflikter og mister livsgrunnlaget som følge av klimaendringer. Disse problemene krever politiske løsninger, men en større og raskere humanitær innsats er nødvendig for å kunne snu den negative utviklingen i verdens mest sårbare samfunn.

Nødhjelp redder liv

– Nødhjelp kan ikke løse konflikter eller bremse klimaendringer, men den redder liv. Forebygging fungerer. I Somalia, Jemen, Sør-Sudan og Nigeria ville mange tusen mennesker allerede vært døde hvis de ikke hadde fått tidlig hjelp. Flere liv vil bli reddet med mer ressurser for å trappe opp nødhjelpsarbeidet før det er for sent, sier Larsen.

De elleve organisasjonene som deltar i aksjonen er i tillegg til Caritas, Care, Kirkens Nødhjelp, SOS-barnebyer, Plan, Unicef, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Utviklingsfondet, Redd Barna og Norsk Folkehjelp.

Lenke til  felles aksjonsside:

Lenke til Caritas’ aksjonsside

Her og her kan du lese mer om Caritas-nettverkets innsats mot sult i Øst-Afrika.

Les Caritas Internationalis’ reportasje fra Sør-Sudan her.

Les Bistandsaktuelts artikkel om aksjonen her

 

 

2018-02-05T14:48:32+00:00 22nd juni, 2017|

About the Author: