still sulten 2018-02-05T14:48:00+00:00

Akkurat nå står vi på kanten av den verste sultkatastrofen på 70 år. Du har kanskje ikke hørt om den? Sultkatastrofer er mer stille enn andre katastrofer. Sult legger ikke brått byer i ruiner. Sult tar liv langsomt og stille. Nå går 11 organisasjoner sammen for å bryte stillheten. Vi vil sette lyd på katastrofen, og du kan bidra.

Vi spiser bare når det er mat, og det er ikke hver dag, sier Alice Juan (17 år) med datteren Janifer Keji (1 år og 11 måneder gammel).

Alice er gift og gravid i fjerne måned og bor i Rajaf West i Sør-Sudan.

-Min mann og jeg er dagarbeidere. Vi jobber normalt på landet og får da betalt kontant eller i form av mat. Men nå er det ikke noe arbeid for oss på grunn av tørken. Min svigermor støtter oss, men hun har også en vanskelig tid. Datteren min Janifer ble født med gulsott. Jeg ammer henne fortsatt, men jeg har ikke nok melk. Nylig  henviste Caritas oss til sykehuset. De ga henne medisin. Janifer får også fysioterapi. Jeg skulle ønske jeg kunne jobbe igjen, så jeg kan ta vare på Janifer og mitt andre barn når han eller hun er født.

Det er erklært hungersnød i deler av Sør-Sudan, men ekstrem sult er utbredt over hele landet. Matkrisen skyldes en blanding av krig, tørke, fattigdom og økonomisk sammenbrudd.

Det er mat nok til alle!

Sult og underernæring er blant de aller største utfordringene verdenssamfunnet står ovenfor. 800 millioner barn, kvinner og menn lider i dag av kronisk sult. Hver dag dør flere tusen mennesker fordi de ikke har tilgang til nok mat.
En voksende befolkning og et klima i endring er med på å legge økt press på verdens matproduksjon. Den forverrede matsituasjonen mange opplever som følge av værfenomenet El Niño, kan ha gitt oss en forsmak på hva som er i  vente. Sult skaper også grobunn for konflikt og tvinger årlig millioner av  mennesker på flukt fra sine hjem. Dette til tross for at det er mat nok til alle!

Caritas er overbevist om at vi gjennom solidaritet kan forhindre og bekjempe sult. Vi kan redde de mennesker som sulter i dag, men vi kan også forhindre at mennesker i fremtiden vil sulte.

En verden uten sult er mulig

Å utrydde sult innen 2030 er et av FNs bærekraftsmål, og en verden uten sult er innenfor rekkevidde. Verdenssamfunnet har kunnskapen som skal til for å bekjempe sult, men det gjøres ikke nok for at de aller fattigste skal få adgang til nok mat til seg og sin familie. Med innføring av langsiktige og bærekraftige løsninger for økt matproduksjon kan sult bekjempes.

Hjelpen kommer frem!