Stor interesse for Caritas arbeidslivs-seminar

//Stor interesse for Caritas arbeidslivs-seminar

Vi trenger en politikk som gjør at ulike mennesker får like muligheter, slik at de kan leve det livet de ønsker å leve. Dette er noe vi hele tiden må kjempe for.

Det sa byrådssekretær Halvard Hølleland under Caritas-seminaret «Muligheter og verdighet i norsk arbeidsliv», som ble arrangert torsdag forrige uke.

Hallvard Hølleland, byrådssekretær i Oslo kommune. Foto: Caritas Norge.

Hølleland var en av flere som talte til et fullsatt konferanserom ved Caritas Ressurssenteret i Oslo om hvordan man på best mulig måte får innvandrere og flyktninger i jobb. Han steppet inn for byrådsleder Raymond Johansen som måtte melde avbud i siste liten.

Frivilligheten viktig for integreringen

Hølleland åpnet med å gi ros til Caritas for integreringsarbeidet organisasjonen gjør.

–    Caritas gjør en kjempebra innsats som ikke bare kommer de som kommer til Oslo til gode, men hele Oslo til gode, sa han og la til:

–    Integrering kan ikke bare skje på formelle arenaer, men må også skje på naturlige arenaer som rundt et middagsbord og da spiller frivilligheten en viktig rolle.

Mangfold for fremtiden

Hølleland er overbevist om at det er de byene som preges av mangfold som vil lykkes i fremtiden, ikke de homogene. Men forutsetningen er at det er rom for å leve forskjellige liv, og da er tillit viktig, mener han.

–  Hvis folk opplever tillit, tør de å delta, de tør å bidra, men tillit er ikke konstant og derfor er integrering en prosess som aldri slutter. Dessverre har vi mange eksempler på diskriminering og opplevelsen av diskriminering også i Oslo. Diskriminering fører til ufrihet. Folk velger bort yrker, utdanninger, bomiljøer og fritidsaktiviter på grunn av diskriminering. Det fører i ytterste konsekvens til segregering av samfunnet og til at minoriteter mister tillit til majoriteten, sa byrådssekretæren blant annet.

For å bekjempe diskriminering og bygge tillit, mener han vi trenger et perspektivskifte i innvandringsdebatten. Det handler om måten vi snakker om hverandre på. Hølleland mener vi må slutte å henge oss opp i at innvandrere har dårlig språk og heller fokusere på de kvalifikasjonene de har og som de kan bruke til å bli bedre i norsk gjennom arbeid. Dette var Eleni Simenou Askim i Virke enig i.

Eleni Simenou Askim fra virke presenterte prosjektet Jobb LOOP som skal få ungdom i jobb. Foto: Caritas Norge

Arbeidsplassen som læringsarena

–  Det finnes ingen bedre læringsarena enn arbeidsplassen for å lære norsk, sa hun.

Askim kom for å presentere Jobb LOOP, en arbeids- og inkluderingsmodell for å få ungdommer ut i jobb raskere. Virke har utviklet prosjektet sammen med initiativtaker Bosse Litsheim med støtte fra NAV. En LOOP er tre bedrifter som samarbeider om å gi tre ungdommer ett års arbeidstrening – fire måneder i hver bedrift – med tett og kompetent oppfølging fra NAV og representanter fra arbeidsgiverne. Prosjektet startet i Sogn og Fjordane og skal nå prøves ut andre steder i landet.  Halvparten av ungdommene som har deltatt i dette prosjektet er i jobb eller utdanning etterpå.

Tomasz Frelek (t.h.) og Hozayfa Alabrash (t.v),  henholdsvis arbeidslivsfadder og prosjektdeltaker fortalte hvordan de hadde gått frem for å skaffe Alabrash, som er flyktning fra Syria, jobb i Norge Foto: Caritas Norge

I tillegg til Hølleland og Simenou fortalte fungerende generalsekretær i Caritas Norge, Knut Andreas O. Lid om Caritas integreringsarbeid. Arbeidslivsfadderordningen som også er en del av dette arbeidet ga Tomasz Frelek og Hozayfa Alabrash en grundigere presentasjon av. Frelek og Alabrah er henholdsvis arbeidslivsfadder og prosjektdeltaker. De to både rørte og imponerte tilhørerne da de fortalte hvordan de gjennom målbevisst jobbing i løpet av et halvt år klarte å finne arbeid til Alabrash som kom til Norge som flyktning fra Syria.

– Ta sjansene som byr seg

Moving Mamas, en sosial entreprenør som jobber for å utvikle innvandrerkvinners språk og skaffe dem jobb gjennom praksissamarbeid med norske bedrifter, var representert med Fatima Ashoor og Lisette Romero. De understreket at det er viktig for innvandrere å bidra til samfunnet og sa at teori ikke er nok for å lære norsk, man lærer språket best gjennom praksis, var budskapet.

– Ta de sjansene som byr seg, selv om du egentlig har et annet mål, var blant rådene de hadde til andre innvandrere.

Fagforbundets representanter Ingrid Buset og Moza Mwlima snakket om hvordan Fagforbundet jobber for å få flere innvandrere til å organisere seg. Mens Marthe Sootholtet fra In: Progress presenterte prosjektet In: Case. Dette er et prosjekt som kobler høyt utdannede flyktninger med selskaper som vil engasjere sine ansatte i integreringsarbeid og som kan dra nytte av nye perspektiver i sine utviklingsprosjekter.

– Mangfold kan bidra til innovasjon og føre til at man tilbyr tjenester på bedre måter til kundene sine, mener Soothotltet.

Hør mer fra In: Progress, Moving Mamas og alle andre talerne ved å følge lydlenken med opptak gjort av Radio Latin-Amerika her

 

 

 

 

 

2018-04-18T14:24:40+00:00