Stor interesse for kurs om oppstart av egen bedrift

//Stor interesse for kurs om oppstart av egen bedrift

Hvis du som innvandrer ikke finner jobb i Norge, hvorfor ikke lage den selv? Sist mandag gjennomførte Caritas ressurssenter sitt første seminar for dem som kunne tenke seg, eller er i planleggingsfasen til å starte egen bedrift.

Caritas Norges næringslivskontakt, Tobias Wilbers, Runar Ugelstad fra advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell og foredragsholder og grunnlegger av PEL Services Rafael Garavito. Foto: Rafael Garavito

Caritas ressurssenter har de siste årene spisset sitt arbeid mot jobbsøkere, med jobbsøkerkurs, selvhjelpsgrupper, individuell veiledning og arbeidslivsfadderordningen. Senteret har nå en egen næringslivskontakt, Tobias Wilbers, som koordinerer aktivitetene, deltakere og frivillige. Næringslivskontakten fungerer også som et bindeledd mellom jobbsøkere og aktuelle bedrifter, og formidler aktuelle kandidater videre til bedrifter som har behov for ansatte. I 2018 har Ressurssenteret bidratt til at 310 personer er kommet ut i jobb.

Registrering og skatteregler

Seminaret med temaet bedriftsoppstart ble holdt for et fullt lokale. Første delen av seminaret ble ledet av Rafael Garavito, grunnlegger av PEL Services. Rafael gikk gjennom de formelle kravene til registrering av selskap, type selskap, skatteregler, MVA-systemer, regnskap & budsjett m.m.

Rafael har følgende tips til dem som går med tanken om eget firma: Det er litt skummelt å starte egen bedrift, men det ordner seg!

1. Jobb med idéen din først, og vær gjerne selvkritisk. Hva er merverdien? Finnes det allerede?

2. Beskriv det for andre og gjør det lett å forstå.

3. Ikke mas for mye med markedsføringen. La produktet eller tjenesten din snakke for seg selv.

4. Vær personlig med dem du jobber med, samarbeider med, eller ønsker å tilby noe til.

5. Vær ryddig og disiplinert. Regnskap, budsjett, administrasjon og spesielt frister for å gjøre opp for deg er viktige og som oftest ikke oppe for forhandling. Be om hjelp til det du ikke kan, selv om det koster, slik at du kan fokusere på det du vil bygge.

6. Latskap fungerer dårlig.  Du må nok belage deg på å jobbe mer som selvstendig næringsdrivende enn det du gjorde på jobb.

Personvern er viktig

I siste del av seminaret holdt Runar Ugelstad fra advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell innlegg om personvern og GDPR, relatert til å drive egen bedrift og for eksempel innsamling av personopplysninger.

Runar har følgende anbefalinger:

– Det er mange forhold av juridisk karakter man skal være obs på ved oppstart av ny bedrift, og vi bistår start-ups med rådgivning innen disse. Vårt fokus under dette seminaret har vært bevisstgjøring på personvern og at det er flere problemstillinger innen det nye regelverket (GDPR) man må ta tak i allerede i oppstartfasen. Personvernreglene har i prinsippet vært nokså strenge også før nytt regelverk, men de nye håndhevingsmekanismene medfører at enhver start-up må vie personvern nødvendig tid og ressurser.

Nye kurs kommer

Caritas ressurssenter jobber videre med relevante aktiviteter for jobbsøkere og anbefaler interesserte å følge med på våre nettsider og Facebook for nye arrangementer. Allerede torsdag 28. februar blir det en ny mulighet å få innføring i oppstart av bedrift ved senteret, denne gang på spansk. Påmelding vil bli annonsert på våre nettsider, på ressurssenteret og på Facebook.

Hvis din bedrift er interessert i å samarbeide med Caritas, kan du ta kontakt med Tobias på jobb@caritas.no eller 404 28 452

 

2019-01-25T11:17:54+00:00 21st januar, 2019|

About the Author: