Store behov, utilstrekkelige løfter

//Store behov, utilstrekkelige løfter

13 millioner mennesker har akutt behov for nødhjelp som en følge av krisen i DR Kongo.  Men pengene som kom inn under giverlandskonferansen i Geneve 13. april er ikke en gang nok til å hjelpe halvparten.  Caritas, som er det største humanitære nettverket i DR Kongo, er skuffet.

Illustrasjonsbilde: Catherine Trautes/Caritas Norg

Av Aina Østreng, programkoordinator

– Vi er skuffet fordi behovene er enorme og ser ut til å forverres for hver dag som går. Av de 4,1 millionene mennesker som er rammet av akutt feilernæring, er så langt 521 600 hjulpet. Midlene som er lovet vil ikke være nok til å hjelpe de 7,7 millioner kongoleserne som er rammet av sult, sier Knut Andreas Lid,  fungerende generalsekretær i Caritas Norge.

– Vi er selvfølgelig fornøyd med at Norge har lovet 15 millioner USD til livreddende nødhjelp i Kongo, men vi mener likevel at både Norge og andre donorer kan gjøre langt mer, legger han til.

I følge FNs nødhjelpskoordinator, OCHA kom det inn ca. 40 prosent av summen som er nødvendig for å dekke de mest akutte behovene i 2018.

Bør samarbeide mer

Direktøren for Caritas Kongo, Boniface Deagbo, representerte sivilsamfunnet i åpnings-seansen av konferansen. I sitt innlegg la han vekt på betydningen av å koble humanitær og langsiktig hjelp, behovet for å bedre mekanismene for finansiering av humanitære kriser og viktigheten av å støtte lokale og nasjonale aktører, i tråd med Grand Bargain- erklæringen fra Verdens Humanitære toppmøte i Istanbul i 2016.

– Min erfaring er at  vi får de beste resultatene  dersom aktører innen nødhjelp, utvikling og fred og forsoning jobber sammen for å sikre synergi og effektiv hjelp. (…) Det krever en viss fleksibilitet når det gjelder finansiering og et langsiktig perspektiv (…), uttalte Deagbo.

Nøden sprer seg

Caritas-nettverket var representert på konferansen ved britiske Caritas, CAFOD, Caritas Internationalis og Caritas Belgia i tillegg til Caritas Congo.

– Uke etter uke konstaterer vi i Caritas-nettverket en økning i antall mennesker i nød. Vi kan likevel bare respondere delvis på behovene på grunn av den kritiske mangelen på finansiering. I Kasaï er hus og åkre redusert til aske, usikkerheten herjer fremdeles, og flere avlingerer tapt. Finansiering er nødvendig for å hjelpe disse lokalsamfunnene å komme seg, uttalte Emmanuelle Henderyckx, landdirektør for Caritas Belgia.

I 2017 fikk OCHA kun inn i overkant av 50 prosent av midlene de ba om, med det resultat at en av tre kongolesere rammet av konflikt, 2,7 millioner, fikk den livreddende hjelpen de hadde behov for.

Les mer om krisen i DR Kongo her

2018-05-08T11:35:09+00:00