Stort behov for rettshjelp

//Stort behov for rettshjelp

I Justiskomiteen på Stortinget ba vi om mer penger til å kunne avdekke og motvirke hendelser som utnyttelse i arbeidslivet og tvangsarbeid. Det vil bidra til et bedre og tryggere arbeidsliv for alle, økt tillit og sterkere rettsikkerhet for utenlandske arbeidstakere.

Av Anette Skomsøy, kommunikasjonsrådgiver 

Herdis Nundal og Natasza Bogacz

Stortinget: Leder for nasjonalt arbeid og migrasjon, Herdis Nundal, og prosjektrådgiver Natasza Bogacz på vei inn på høring i Justiskomiteen. (Foto: Waldemar Szyngwelski)

Dette var et viktig budskap i høringen om statsbudsjettet, der vi ga innspill på posten som handler om menneskehandel. Avdekking av utnyttelse i arbeidslivet og menneskehandel er en viktig oppgave for våre medarbeidere i den flerspråklige veiledningstjenesten. I dag får vi flere henvendelser enn det vi er i stand til å behandle. For 2022 viser foreløpige tall at over 850 saker vil bli henvist til vårt juridiske team for videre kartlegging.

– Behovet for rettshjelp er stort, særlig blant nyankomne tredjelandsborgere og sårbare EØS-borgere, og situasjonen forverres på grunn av krigen i Ukraina. Personene som kommer til oss mangler ofte språkkunnskaper, kjennskap til rettigheter og hjelpeapparatet i Norge, sa Herdis Nundal, leder for nasjonalt arbeid og migrasjon, da hun framla våre innspill.

Viktig forebygging

For å kunne hjelpe flere er det behov for å styrke tilskuddspotten til sivilsamfunnet.

– Økt tilskudd til Caritas og andre organisasjoner på feltet vil bidra til et bedre og tryggere arbeidsliv for alle, økt tillit og sterkere rettsikkerhet for utenlandske arbeidstakere, sa Herdis Nundal, leder for nasjonalt arbeid og migrasjon i Caritas Norge.

Videre påpekte hun at terskelen for å klassifisere en sak som menneskehandel, etter straffelovens §257, er svært høy.

– Dette er problematisk. Derfor er det avgjørende å jobbe forebyggende ved å bistå personer i den såkalte gråsonen mellom utnyttelse, og menneskehandel i juridisk forstand, sa Nundal.

Slike saker kan for eksempel handle om grove tilfeller av lønnstyveri, ofte i kombinasjon med psykisk vold og uverdige boforhold.

Helt til slutt ba Nundal komiteen om følgende:

  • At tilskuddsordningen økes slik at vi kan forebygge bredere og konkret hjelpe enda flere.
  • At tilskuddsordningen gjøres flerårig for å sikre god resultatoppnåelse og kostnadseffektiv drift av tiltak.
  • At det utarbeides en ny og forbedret handlingsplan mot menneskehandel, der samarbeidet med sivilsamfunnet blir formalisert.
2022-10-27T13:31:02+00:00 27th oktober, 2022|

About the Author: