Stort engasjement for Filippinene!

//Stort engasjement for Filippinene!

Etter at tyfonen Haiyan rammet Filippinene har vi sett en voldsom solidaritet for tyfonofrene på Filippinene. Menigheter, skoler og andre har gjennomført arrangementer, innsamlinger og lignende til inntekt for tyfonofrene og resultatene er svært gode. Vi er veldig takknemlige for den voldsomme innsatsen som gjøres rundt om i landet!

Kollekter og kreative innsamlinger
Kollektene fra alle de katolske søndagsmessene 17. november gikk til nødhjelpsarbeidet til Caritas på Filippinene. Det er tydelig at giverviljen har vært veldig stor i disse messene over hele landet. Det er også svært mange som har vært kreative i innsamlingsarbeidet og det strømmer nå inn penger fra initiativ igangsatt av enkeltpersoner, skoler, grupper og lignende. Her er noen av de kreative innsamlingsaktivitetene vi har registrert så langt:

Youth Got Talent
Ungdomsorganisasjonen CFC-YFL avholdt lørdag 16. november sin årlige talentkonkurranse ”Youth Got Talent” i Oslo. Et flertall av organisasjonens medlemmer har bakgrunn fra Filippinene og derfor var det naturlig at inntektene fra årets arrangement gikk til inntekt for Caritas’ nødhjelpsarbeid på Filippinene.

stpaul filippinene_aksjon2013 (komp)

Bilde: St. Paul skole

Konsert i Lillestrøm
I St. Magnus menighet i Lillestrøm ble det 8. november arrangert konsert der inntektene blant annet gikk til tyfonofrene på Filippinene.

Stort engasjement blant skolebarna
På St. Paul skole i Bergen har det blitt gjennomført en rekke innsamlingsaksjoner. 7. klasse på skolen arrangerte sponsorløp der familie og venner «sponset» et beløp per runde rundt Bergens «Lille Lungegårdsvann». Hver elev løp mellom 7 og 15 km i skikkelig Bergensvær. De yngste elevene ved skolen har dessuten hatt skolemesse der kollekten gikk til Caritas’ nødhjelpsarbeid og 3. klasse har bidratt med penger fra sin klassekasse. Totalt har Caritas mottatt over 25 000 kr fra St. Paul skole og flere innsamlingsaksjoner skal etter planen arrangeres på skolen i tiden framover! Les mer på hjemmesidene til St. Paul skole.

Støtt nødhjelpsarbeidet på Filippinene
Du kan hjelpe tyfonofrene på Filippinene! Støtt vårt nødhjelpsarbeid ved å gi et bidrag online, ved å sende SMS med kodeord CARITAS til 2090 (kr 100,-), eller ved å gi et bidrag til konto 8200.01.93433. Merk innbetalingen med ”Tyfon Filippinene”.

2018-02-05T14:49:18+00:00 20th november, 2013|

About the Author: