Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (AP) besøkte Caritas Norge

/, Migrasjon og integrering/Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (AP) besøkte Caritas Norge

Tirsdag 25. august var Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen, på besøk hos Caritas Norge for å bli bedre kjent med vårt integreringsarbeid. 

Martha Skretteberg i samtale med Siri Gåsemyr Staalesen

– Det er særlig spennende å lære mer om hvordan dere arbeider så aktivt for å få innvandrere ut i jobb, sa Staalesen under besøket. 

Staalesen fikk en omvisning på vårt ressurssenter for innvandrere hvor hun møtte ansatte, frivillige og besøkende. I løpet av besøket ble hun også intervjuet av journalister fra Radio Latin-Amerika og NorSomNews som hadde mange spørsmål til den engasjerte politikeren. 

Videre fikk Staalesen en orientering av Caritas sitt integreringsarbeid og hvordan vi har tilpasset vårt tilbud for å møte innvandreres behov også under koronapandemien. Hun ble informert om våre aktiviteter spesielt rettet mot kvinner, våre jobbsøkerkurs og vårt arbeid mot utnyttelse i arbeidslivet. Staalesen har et særlig engasjement for innvandrerkvinners situasjon og ønsker gjerne å komme tilbake for å delta på noen av våre kvinneaktiviteter.  

Fungerende avdelingsleder, Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, viser Siri Gåsemyr Staalesen Caritas ressurssenter

Generalsekretær i Caritas, Martha Rubiano Skretteberg, understreket at Caritas har en særlig satsning på kvinner, særlig opp mot arbeidslivet.  

– For at vi skal lykkes med integreringsarbeidet må også kvinnene delta mer aktivt i arbeidslivet, understreket Skretteberg.  

Avslutningsvis takket fungerende avdelingsleder, Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer, Staalesen for besøket. Hun understreket at det er veldig motiverende, særlig for de frivillige ved ressurssenteret, at politikere møter dem og ser deres arbeid: 

  De er selve bærebjelken i vårt integreringsarbeid. Uten dem hadde vi ikke hatt et tilbud. 

2020-08-27T10:59:45+00:00 27th august, 2020|

About the Author: