Støtt mennesker på flukt fra krigen i Ukraina

/Støtt mennesker på flukt fra krigen i Ukraina
Støtt mennesker på flukt fra krigen i Ukraina 2022-03-01T11:32:23+00:00
Kort

Hundretusener er på flukt fra krigen inne i Ukraina og i nabolandene. De humanitære behovene er prekære.  Kulden trenger på, vann og strømforsyninger er allerede ødelagt mange steder og det er vanskelig for folk å få tak i mat og drikke. Mange flykter i desperasjon fra hjemmene sine. Andre søker tilflukt i bomberom.

– Midt i ødeleggelsene har Caritas Ukrainas omsorg, kjærlighet og solidaritet fremhevet menneskeverd og håp, sier Andrii Postnikov, leder av det humanitære arbeidet i Caritas Ukraina.

Flere tusen av våre ansatte og frivillige i Ukraina og nabolandene står på døgnet rundt for å ta imot  flyktninger med drikkevann, mat og hygieneartikler. Vi tilbyr også trygge steder å sove og transport for å kunne gjenforenes med familie og kjære.

Selv om sikkerhetssituasjonen gjør arbeidsforholdene vanskelige, jobber Caritas for å trygge dem som er rammet. Nå trenger de vår støtte og solidaritet!

En hjelpearbeider fra Caritas deler ut mat til flyktninger.