Støtt nødhjelpsarbeidet i Syria

//Støtt nødhjelpsarbeidet i Syria

Siden 2011 har Syria vært preget av en voldelig konflikt mellom president Bashar al Assads styrker og opprørere. Konflikten har drevet hundre tusenvis på flukt og ingenting tyder på at konflikten kommer til å ende i den nærmeste fremtid. Sivilbefolkningen i Syria trenger vår hjelp for å overleve. Caritas Norge håper du vil støtte oss i arbeidet med å lette lidelsene til hundretusener enkeltskjebner som er ofre for konflikten.

Syriske flyktningbarn i Bekaa-dalen (Foto: Cordaid/Evert-Jan Daniels)

En voldsom konflikt
Tallene på døde som en følge av konflikten i Syria er dramatiske. FN sier at minst 18 000 menneskeliv har gått tapt i løpet av de snart to årene konflikten har pågått. Andre organisasjoner mener tallene i virkeligheten er mye høyere. I tillegg har opp mot 2 millioner mennesker mistet hjemmene sine. Hundre tusenvis er internt fordrevet i Syria og mange har flyktet ut av landet. Disse menneskene har mistet alt og har derfor stort behov for alt fra mat og vann, til tepper og husly. Caritas Norge vil derfor støtte to nødhjelpsprosjekter rettet mot syriske flyktninger.

Internt fordrevne i Syria
I samarbeid med Caritas Syria og Caritas Libanon bistår vi de internt fordrevne i Syria. Vi fokuserer på å dekke de mest grunnleggende behov som mat og rent drikkevann, Hoveddelen av prosjektet vil hjelpe internt fordrevne som oppholder seg i Aleppo, Homs og Idlib. På grunn av sikkerhetssituasjonen i området har tilgangen til mat blitt vanskeligere og prisene på mat har økt betraktelig. Totalt vil det bli delt ut 18 000 matrasjonspakker de neste par månedene.

Av tiltakene som støttes er Al Mukhales-senteret i Homs. Dette senteret tjener et dobbelt formål. Det er samlingspunkt og skole for barn i Homs, noe som er svært viktig akkurat nå, når landets infrastruktur er brutt nesten fullstendig sammen. Senteret ble igangsatt som et pilotprosjekt i april 2012 og det er nå 475 barn som får skoletilbud og psykososial hjelp der. I tillegg har senteret en særlig enhet for tyve psykisk utviklingshemmede barn. Tiltaket er ikke kun et svar på nøden her og nå. Det er også et forsøk på å danne grunnlag for gjenbyggingen av Syria etter krigen.

Legesjekk av-Syriske flyktninger i Libanon (Foto: Jos de Voogd/Cordaid)

Syriske flyktninger i Libanon
Flyktningsituasjonen i Libanon er uoversiktlig. FN opererer med at det befant seg 180 000 syriske flyktninger i Libanon ved utgangen av 2012 og daglig registreres det om lag 1000 nye flyktninger hos FN i Libanon. I tillegg rapporteres det om store flyktningstrømmer til Jordan, Tyrkia og Irak. Caritas har allerede gitt flyktninger fra Syria hjelp innenfor flere områder, men trenger din hjelp for å kunne hjelpe enda flere. Medisinsk assistanse, å gi flyktningbarn tilgang til skolegang, husly og utdeling av mat samt andre livsnødvendige artikler prioriteres. I vinter har det vært et spesielt behov for å gi flyktninger ovner og pledd for å gjøre dem i stand til å overleve kulda. Krisen vokser for hver dag som går. Mange har fått hjelp gjennom arbeidet til Caritas, men behovene er økende.

Hjelp syriske flyktninger nå!
Syriske flyktninger trenger all hjelp de kan få og du kan være med på å hjelpe dem. Gi en gave online nå eller benytt kontonummer 8200.01.93433. Merk innbetalingen ”Nødhjelp Syria”. Takk for ditt bidrag!

2018-02-05T14:49:26+00:00 6th februar, 2013|

About the Author: