Styret i Caritas Norge

/Styret i Caritas Norge
Styret i Caritas Norge 2020-02-27T19:31:02+00:00

Terje Osmundsen, styreleder

Terje Osmundsen er i tillegg til å være styreleder i Caritas grunnlegger av selskapet Empower New Energy, som investerer i fornybar energi i utviklingsland. Han har omfattende erfaring fra ulike energiselskaper innen både olje og gass. I tillegg har han vært personlig rådgiver for statsminister Kåre Willoch (H).

Sr. Katarina Pajchel

Sr. Katarina Pajchel er dr. i eksperimentell partikkelfysikk fra Universitetet i Oslo og arbeider i dag ved OsloMet. Hun er også underpriorinne ved sta. Katarinahjemmet i Oslo, hvor hun tidligere også har vært priorinne. Hun har også erfaring fra internasjonale forskningssamarbeid og vært nestleder i Norges unge katolikker.

P. Paulus Pham Huu

P. Paulus Pham Huu Y er dr. i teologi fra Pontificia Universita Gregoriana (Roma) og er i dag sogneprest i St. Laurentisu menighet i Drammen, og medlem av pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme. Han har tidligere blant annet vært sogneprest i en rekke menigheter, vært landsungdomsprest og ledet det vietnamesiske pastoralsenter.»

Arve Ofstad

Arve Ofstad har arbeidet i mer enn 40 år med utviklingsland og bistand. Han har vært forsker og forskningsleder ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen, FN-koordinator og leder for UNDP i Sri Lanka, fagdirektør i Norad , nestleder ved ambassaden i Khartoum og ambassadør i Zambia. Han har bidratt til flere Stortingsmeldinger om norsk utviklingspolitikk, og er fortsatt en aktiv  skribent og deltaker i bistandsdebatten.

I permisjon

Marcus Danbolt