Styret i Caritas Norge

/Styret i Caritas Norge
Styret i Caritas Norge 2021-09-24T12:48:36+00:00

Stian Berger Røsland, styreleder

Stian Berger Røsland er, i tillegg til å være styreleder i Caritas Norge, advokat og partner i Advokatfirmaet Selmer. Røsland var byrådsleder i Oslo fra 2009 til 2015 og har vært medlem av Høyres sentralstyre. Han er også tidligere styreleder i Skiforeningen.

Sr. Katarina Pajchel

Sr. Katarina Pajchel er dr. i eksperimentell partikkelfysikk fra Universitetet i Oslo og arbeider i dag ved OsloMet. Hun er også underpriorinne ved sta. Katarinahjemmet i Oslo, hvor hun tidligere også har vært priorinne. Hun har også erfaring fra internasjonale forskningssamarbeid og vært nestleder i Norges unge katolikker.

P. Paulus Pham Huu

P. Paulus Pham Huu Y er dr. i teologi fra Pontificia Universita Gregoriana (Roma) og er i dag sogneprest i St. Laurentisu menighet i Drammen, og medlem av pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme. Han har tidligere blant annet vært sogneprest i en rekke menigheter, vært landsungdomsprest og ledet det vietnamesiske pastoralsenter.»

Arve Ofstad

Arve Ofstad har arbeidet i mer enn 40 år med land i Sør og bistand. Han har blant annet vært forsker og forskningsleder ved Chr. Michelsens Institutt i Bergen,  Norges ambassadør til Zambia, ministerråd ved Norges ambassade til Sudan og FNs stedlige koordinator på Sri Lanka. Han har bidratt til flere stortingsmeldinger om norsk utviklingspolitikk, og er fortsatt en aktiv deltaker i bistandsdebatten.

Marta Bivand Erdal

Marta Bivand Erdal er migrasjonsforsker ved PRIO – Institutt for fredsforskning, hvor hun sammen med en kollega leder PRIOs Migrasjonssenter. I sin forskning har hun arbeidet mye med migranters relasjon til sitt opprinnelige hjemland og betydningen av religiøs tilhørighet. Erdal har lang erfaring fra kirke- og menighetsliv.

Gunnar Markussen

Gunnar Markussen har lang erfaring fra  Jernbaneverket/Bane Nor, blant annet som økonomidirektør. Han er i dag leder for menighetsrådet i Mariakirken menighet i Bærum og styreleder og styremedlem i flere private selskap og stiftelser. Markussen har i en årrekke vært Mariakirkens kontaktperson i Caritas Norge.

Marcus Danbolt