Styrking av rettighetene til personer med funksjonshemming

//Styrking av rettighetene til personer med funksjonshemming

Caritas Norge og den Europeiske Multiple Sklerosis plattformen (EMPS) har signert en intensjonsavtale som skal styrke rettighetene til personer med funksjonshemminger i Europa.

Elisabeth Kasillingam, leder for EMSP, og Knut Andreas O. Lid, fungerende generalsekretær Caritas Norge, signerte den nye samarbeidsavtalen.    Foto: Erik Thallaug

Elisabeth Kasillingam, leder for EMSP, og Knut Andreas O. Lid, fungerende generalsekretær Caritas Norge, signerte den nye samarbeidsavtalen. Foto: Erik Thallaug

Personer med nedsatt funksjon er den mest sårbare gruppen personer vi har i store deler av Europa. EMSP og Caritas vil med denne avtalen forplikte seg til å fremme deres rettigheter politisk og i eksisterende og nye prosjekter. Med Caritas sitt nettverk i Europa, og EMSP 70 000 medlemmer, vil vi samle våre krefter for å skape endring for de mest sårbare og jobbe for  at norsk støtte til EU- landene øremerkes til de deler av befolkningen som har størst behov. Samarbeidet hviler på følgende tre pilarer:

  • Politisk samarbeid for å fremme strukturell endring for ikke-diskriminering
  • Organisasjonsutvikling for å styrke EMSP kapasitet og Caritas’ kompetanse på inkludering av personer med funksjonshemminger
  • Prosjektsamarbeid i Europa

 

2018-02-05T14:48:30+00:00 20th september, 2017|

About the Author: