Suksess for gjenoppbyggingsprosjekt på Filippinene

//Suksess for gjenoppbyggingsprosjekt på Filippinene

Caritas Lipa har med støtte fra Caritas Norge og andre nådd ut til over 1,000 mennesker med sanitærhjelp og støtte til gjenoppbygging etter vulkanutbruddet fra vulkanen Taal i januar 2020. Prosjektet er en suksess, til tross for påvirkningen fra pandemien, melder Caritas Filippinene.

Av Halvor Haugan, Innsamlings- og CRM-rådgiver

Gjenoppbygging: Ingeniører leverer materialer og måler opp tomter for gjenoppbygging av hus i nærområdet av Taal-vulkanen (Foto: LACAS).

Vulkanen Taal fikk utbrudd 12 januar 2020, noe som førte til at over 70,000 mennesker måtte evakuere fra landsbyer som lå i faresonen rundt vulkanen. Flere landsbyer ble delvis ødelagte og mange av de evakuerte har mistet livsgrunnlag og bosted i etterkant av utbruddet. Til sammen 39 mennesker mistet livet etter utbruddet.

Caritas Lipa (LASAC) og Caritas Filippinene (NASSA) gikk i etterkant av utbruddet ut med en appell til det internasjonale samfunnet om støtte til gjenoppbyggingsarbeid etter katastrofen. Dette resulterte i et tremåneders prosjekt for å finansiere nødhjelp til de rammede og de umiddelbare stadiene av gjenoppbyggingen. Dette har vært et svært viktig og virkningsfullt prosjekt, da Filippinske myndigheter vegrer seg for å finansiere gjenbygging på grunn av fare for vulkanutbrudd i fremtiden, melder NASSA.

Samlet inn 135,000 kroner

Caritas Norge gjennomførte en innsamlingsaksjon til støtte for dette arbeidet, noe som resulterte i en donasjon på til sammen 135,000 kroner i mai 2020. LASAC og NASSA brukte sommeren på å gjøre en nøye vurdering av behovet i ulike områder før LASAC i september startet prosjektet. I en tremåneders periode fram til november 2020 melder LASAC nå at prosjektet har vært en suksess og at man har nådd flere enn man satte seg som mål.

Førtien av de hardest rammede familiene i området har fått materialer og profesjonell hjelp til å bygge seg nye hus, samt varme klær og husholdningsprodukter og hygieneprodukter. I tillegg til dette har 1,011 mennesker i de hardest rammede områdene fått utdelt pakker med helse- og hygieneprodukter, og man har nådd ut til over 60 % flere mennesker med disse pakkene enn man opprinnelig satte seg som mål.

Planlegging: Feltarbeid i de ulike områdende rammet av utbruddet var viktig både for å kartlegge behov og gi informasjon om prosjektet (Foto: LACAS).

– Takk til Norge

LASAC og NASSA påpeker at COVID-19 pandemien var en stor utfordring under implementeringen av prosjektet. Pandemien har gjort det utfordrende å samles og gjennomføre byggingsarbeidet, og har i tillegg hatt en stor påvirkning på økonomien i området. Dette har ført til at flere mennesker har blitt nødlidende, og at det har blitt utfordrende for flere å fullføre byggeprosjektene på grunn av manglende penger. LASAC og NASSA sier at prosjektet likevel er en suksess, og at man er takknemlige for at man har nådd målene.

– Vi retter en stor takk til Caritas Norge, NASSA og alle andre lokale partnere for deres engasjement og ønske om å hjelpe de som er rammet og fordrevet av vulkanutbruddet, sier Fader Jayson T. Siapco, direktør for LASAC.

2021-05-20T15:51:21+00:00 20th mai, 2021|

About the Author: