Sult må utryddes for å sikre elever læring i skolen 

//Sult må utryddes for å sikre elever læring i skolen 

Verden står overfor en utdanningskrise i utviklingsland, ifølge årets utviklingsrapport fra Verdensbanken: «Learning to Realize Education’s Promise».  Rapporten ble lansert hos Norad forrige uke. Caritas Norge ber norske myndigheter bidra til å utrydde underernæring som en del av utdanningssatsingen.

Foto: Caritas Mexico

Foto: Caritas Mexico

– I rapporten fremheves det ulike årsaker til at barn i utviklingsland ikke lærer på skolen. Vi mener den viktigste av disse er underernæring. Næring er en forutsetning for læring, og vi må starte med å sikre at barn allerede i mors liv ikke skades av mangel på næring, sier Knut Andreas Lid, fungerende generalsekretær i Caritas Norge.

Underernæring hemmer fremtidsmuligheter

30 prosent av barn under fem år i utviklingsland er rammet av stunting, det vil si at de er veksthemmet og risikerer redusert mental utvikling og dårligere kognitiv kapasitet. Årsaken til dette er underernæring og sult. Verdensbanken som står bak rapporten hevder at uten å redusere underernæring blant barn under fem år, så vil tiltak på skolene ha begrenset effekt.

– Det er flott at Verdensbanken adresserer det åpenbare; barn lærer ikke på tom mage. Det er uholdbart at verdenssamfunnet er klar over effektene av sult, men allikevel ikke utrydder det. Vi håper denne rapporten er en vekker også for norske myndigheter som har gjort en svært prisverdig jobb for  å sikre barn utdanning globalt. Fremover ber vi regjeringen inkludere matsikkerhet i sin satsing på utdanning, sier Lid.

Norge tar ikke sult alvorlig nok

Antall barn i verden som sulter øker for første gang på over 15 år. 815 millioner mennesker sulter, ifølge FN, og over halvparten er barn. FN ber verden investere i kampen mot sult.

– Vi opplever at den norske regjeringen ikke tar FNs bekymringsmeldinger om sultsituasjonen i verden alvorlig nok. Utdanning og helse er igjen vinnerne i forslaget til bistandsbudsjett for 2018, men suksess innen disse prioriterte områdene er helt avhengig av at en lykkes med å utrydde sult, sier Lid.

Caritas ber derfor norske myndigheter øke støtten til matsikkerhetsprosjekter, øke støtten til de fattigste landene og oppskalere jobbskaping slik at folk får inntekt til å forsørge familien.

– Om vi ikke prioriterer kampen mot sult nå, så når vi ikke målet om null sult innen 2030, slik alle stater har forpliktet seg til gjennom FNs bærekraftsmål. Da vil ikke barn lære nok på skolen i fremtiden heller, sier Lid.

Les hele rapporten her.

 

2018-02-05T14:48:28+00:00 8th november, 2017|

About the Author: