Sultkrisen i Malawi har en løsning

//Sultkrisen i Malawi har en løsning

Over åtte millioner står i umiddelbar fare for å sulte i Malawi som følge av den verste tørken på ti år. For å løse krisen trengs både akutt matvarehjelp og  langsiktig støtte slik at småbønder kan tilpasse seg klimaendringene.

Av Ingrid Finess Evensmo, programkoordinator i Caritas Norge

Jeg klarer ikke å konsentrere meg på skolen. Jeg er trøtt og sulten, og ber om at regnet snart kommer slik at vi får nok mat, sier Luka Mumba (10). (Foto: Caritas Norge)

Jeg klarer ikke å konsentrere meg på skolen. Jeg er trøtt og sulten, og ber om at regnet snart kommer slik at vi får nok mat, sier Luka Mumba (10). (Foto: Caritas Norge)

– Jeg klarer ikke å konsentrere meg på skolen. Jeg er trøtt og sulten, og ber om at regnet snart kommer slik at vi får nok mat, forteller Luka Mumba. Han er 10 år og går i fjerde klasse på en landsbyskole utenfor Malawis hovedstad Lilongwe.

Malawi er akkurat nå rammet av den verste sultkrisen på mer enn ti år. Presidenten har erklært unntakstilstand, og nylig oppgraderte myndighetene antallet som er truet av sult fra 2,8 til over åtte millioner. Dette tilsvarer rundt halvparten av landets befolkning.

Det er langvarig tørke forårsaket av klimaendringer og værfenomenet El Niño som får skylden for matkrisen, som har gjort landet helt avhengig av hjelp fra resten av verden.

Matmangelen rammer barna i Malawi hardt. De som fremdeles møter opp på skolen sliter med å konsentrere seg, og lærere rapporterer om elever som besvimer i timene.

Rask hjelp avgjørende
– Det avgjørende nå er å få hjelp ut til områdene der folk ikke lenger verken har mat eller vann. Samtidig må vi tenke langsiktig og støtte malawiske bønder med å utvide produksjonen til flere arter enn den tørkeutsatte maisen, slik at de er bedre forberedt neste gang, sier Knut Andreas Lid, leder for internasjonal avdeling i Caritas.

Lid besøkte nylig det kriserammede landet der Caritas-nettverket bistår myndighetene med kriserespons. Han forteller at landet har behov for 1,2 millioner tonn mat, og at mange mennesker vil trenge matvarehjelp ut resten av året og videre inn i 2017 for å overleve.

80 prosent småskalabønder
Over 80 prosent av befolkningen i Malawi er småbønder som dyrker mat til eget konsum og overlevelse. Landet er lite og tett befolket, og det finnes ikke noe jordbruksland som ikke er i bruk. Når regnet ikke kommer som det pleier på grunn av klimaendringer og tørke, dør avlingene, og utløser sultkatastrofer som vi er vitne til i dag. Klimaendringene forventes å tilta i styrke i årene som kommer.

– Den usikre matsituasjonen vil derfor bli verre dersom ikke folk får hjelp til å effektivisere produksjonen på eksisterende jordbruksarealer og tilpasse seg et klima i endring, sier Lid.

Caritas har bedt norske myndigheter om å øke matvarestøtten til Malawi. Andelen av bistanden som går til denne sektoren er nedadgående, og norske myndigheter satser i økende grad på bistand til helse og utdanning.

– Uten mat i magen blir barnas læringsutbytte på skolen lite. Sult og underernæring kan samtidig gi en hel generasjon barn varige helseskader. Hvis Norge ikke satser mer på å bekjempe sult, vil derfor resultatene av bistanden til helse og utdanning også utebli, sier Lid.

Regjeringen satser på helse og utdanning
Regjeringen har imidlertid avfeid kritikken fra Caritas og andre hjelpeorganisasjoner, og sier den vil videreføre konsentrasjon av bistanden på færre temaer og land. Det betyr at helse, utdanning og jobbskaping vil bli prioritert.

– Vi er ikke uenige i at dette er viktige områder. Men i et ekstrem-år der 50 millioner barn, kvinner og menn står i akutt fare for å sulte som følge av El Niño, er vi nødt til å gi den hjelpen som trengs for at de kan overleve og samtidig bli bedre rustet til å møte nye kriser, sier Lid.

Vil du støtte Caritas arbeid for tørkerammede?

– SMS: send Tørke til 2160 (kr 200,- pr. SMS)
– Du kan sette inn ønsket beløp på gavekontonummer 8200.01.93433
– Sende en e-post til Caritas og vi vil sende deg en giro per mail eller post
– Du kan også gi et bidrag via Vipps: 12135
Merk innbetalingen Tørke

Enhver gave, stor eller liten, blir tatt imot med stor takknemlighet.

2018-02-05T14:48:46+00:00 6th juni, 2016|

About the Author: