Syrias flyktninger har akutt behov for hjelp

//Syrias flyktninger har akutt behov for hjelp

I morgen starter den store giverkonferansen for Syrias flyktninger i London. 6 millioner syriske barn har et akutt behov for hjelp.

Syriske flyktninger i Tyrkia. (Foto: Caritas Turkey)

Syriske flyktninger i Tyrkia. (Foto: Caritas Turkey)

Av Marit Sørheim, nødhjelpskoordinator i Caritas Norge

Hovedhensikten med konferansen, som den norske regjeringen har tatt initiativet til, er å mobilisere politiske ledere til å øke den humanitære støtten til Syria betraktelig. Mer enn 30 statsledere har meldt sin ankomst. Det lover bra og er nødvendig. FN fikk bare 53 prosent av pengene de trengte for å håndtere de humanitære behovene i Syria og nabolandene i fjor.

Etterlyser handlekraft
Vi har understreket tidligere at bare en politisk løsning og slutt på krigshandlingene kan spare syriske sivile for mer vold, usikkerhet og sult. Deres humanitære behov kan imidlertid ikke settes på vent. Vi oppfordrer derfor statslederne om å vise handlekraft. Seks millioner syriske barn har et akutt behov for humanitær assistanse. En større del av midlene må gå til utdanning og til å skape arbeidsmuligheter for flyktninger.

Utdanning og arbeid
Fokus på konferansen er utdanning og arbeidsmuligheter. Flyktninger i Libanon og Jordan har ikke lov til å arbeide, og tvinges til et liv der de er avhengige av matutdeling, år etter år. Utdanningssystemene i begge land er sprengt og majoriteten av syriske flyktningbarn går ikke på skole, mye fordi foreldrene ikke har råd til transport, flykter for barnas sikkerhet, og fordi barn må hjelpe til med å skaffe familien inntekt (uformelt arbeid). Giverland må samarbeide med mottakerlandene i regionen om å sikre flyktninger tilgang til arbeidsmarkedet. Dette er land med stor arbeidsledighet, og arbeidsplasser må skapes med internasjonal støtte.

Uten skolegang
I Syria står to millioner barn uten skolegang og i nabolandene er minst 50 prosent av de syriske barna utenfor skolen. Skolen er viktig, ikke bare for læring, men også for å gi barn en form for normalisert hverdag, og for å beskytte dem mot krigshandlinger. Vi kan ikke risikere å miste en hel generasjon syriske barn som blir sentrale i gjenoppbyggingen av landet. Det offentlige utdanningssystemet i Syria og nabolandene må få støtte til å øke kapasiteten for å ta inn syriske barn, samt heve kvaliteten på utdanningstilbudet. Mange foreldre i Jordan og Libanon tar sine barn ut av skolen på grunn av svært dårlig kvalitet, vold og diskriminering. Samtidig må det åpnes for at organisasjoner kan tilby utdanning til barn, så lenge man følger det aktuelle landets læreplan. Dette er i dag ulovlig i for eksempel Libanon.

I tillegg til utdanning, har Caritas i sine prosjekter et spesielt fokus på hvordan flyktningene, ved å drive hjemmebasert produksjon og tjenesteyting, kan skaffe seg inntekter uten at dette kommer i konflikt med lovgivningen som sier at de ikke kan ta arbeid. Caritas Norge har partnere i området som er veletablerte både inne i Syria samt i Libanon og Jordan.

Krav til statslederne
Caritas har sammen med andre humanitære organisasjoner signert en liste med krav i forkant av giverkonferansen. Vi oppfordrer deltakerlandene og det videre internasjonale samfunn til å:

  1. På det sterkeste fordømme alle angrep på sivile liv og infrastruktur, og legge press på alle aktørene i konflikten om å respektere internasjonal humanitær lov.
  2. Fordømme beleiring som militær strategi, og kreve uhindret tilgang til humanitær hjelp, i tråd med internasjonal humanitær lov.
  3. Forplikte seg til betydelige, flerårig humanitær støtte for å sikre at FN’s appell så vel som andre finansieringsbehov for 2016 er fullt oppfylt, inkludert mer støtte til syriske organisasjoner og nasjonale organisasjoner i nabolandene.
  4. Forplikte seg til betydelig, flerårig finansiering for å støtte jobbskaping for flyktninger og utsatte grupper i mottakerlandene, der man samarbeider med mottakerlandene om å eliminere økonomiske og sosiale ulikheter, samtidig som restriksjoner på flyktningers tilgang til arbeidsmarkedet fjernes.
  5. Bedre beskyttelsen for syriske flyktninger, ved å utvide muligheten for trygg tilgang til land i og utenfor regionen, øke bruk av gjenbosetting (minst 10% av den totale flyktningbefolkningen) og sikre at flyktninger får sine asylsøknader individuelt behandlet.
  6. Kvinner og jenter møter kjønnsspesifikke farer i og utenfor Syria, og donorlandene må sikre at beskyttelse av sivile, spesielt kvinner og jenter, er fullt ut finansiert.
  7. Sikre full finansiering av FNs regionale flyktningplan og øke støtten til kvinneorganisasjoner samt tiltak for barn.
  8. sikre at alle barn og unge rammet av konflikten har skolegang innen utgangen av skoleåret 2016/17, både gjennom økt finansiering av de formelle utdanningssystemene i Syria og nabolandene og gjennom å legge press på krigens aktører til å unngå angrep på utdanningsinstitusjoner.
  9. Øke innsatsen for å bygge en inkluderende fredsprosess, med reell deltakelse fra både mannlige og kvinnelige representanter for syrisk sivilt samfunn.

 I tillegg må konferansedeltakerne offentlig og formelt forplikte seg til en ambisiøs, langsiktig gjenoppbyggingsplan for Syria og nabolandene. Land i og utenfor regionen må sikre at flyktninger har tilgang til rettferdige og effektive prosedyrer for å behandle asylsøknader. De må også forplikte seg til å sikre syrerne trygge fluktruter, gjennom en betydelig økning i gjenbosetting, større bruk av humanitære visum og humanitære og medisinske evakueringsprogrammer. Landene må også gi rask og effektiv tilgang til familiegjenforening.

Leder for internasjonal avdeling, Knut Andreas Lid er til stede i London. Presse kan ta kontakt med han direkte på mobilnummer (+47) 40222532

 

 

 

 

 

2018-02-05T14:48:51+00:00 3rd februar, 2016|

About the Author: