Talsmannsarbeid

/Talsmannsarbeid
Talsmannsarbeid 2018-02-05T14:48:02+00:00

Caritas Norges arbeidsområder internasjonalt er matsikkerhet, nødhjelp og utdanning. Innenfor matsikkerhet vektlegges bekjempelse av sult og satsing på klimatilpasset jordbruk blant sårbare grupper i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Caritas er raskt ute med nødhjelpsbistand, sist sett i forbindelse med jordskjelvet i Ecuador. Vi støtter også utdanningsprosjekter hvor det søkes å styrke enkeltpersoners handlingskraft, og dermed sivilsamfunnet gjennom skolering innenfor helse, demokrati, godt styresett og ikke-voldelig konfliktløsing. Gjennom Caritas-nettverket når vi raskt ut med hjelp til de områdene som trenger det, både i form av nødhjelp, men også med tanke på langsiktig utvikling.

I Norge er vår hovedprioritering å støtte sårbare minoritetsgrupper, primært arbeidsinnvandrere og flyktninger. Vårt integreringsarbeid gjøres via driften av våre info-sentre for arbeidsinnvandrere og kursing av flyktninger i norsk språk og arbeidsliv. Dette er et arbeid som både gjøres gjennom egne prosjekter, men også i samarbeid med katolikker bosatt i Norge, og gjennom andre sivilsamfunnsorganisasjoner.

En viktig del av vårt virke består i å informere det norske samfunnet, myndighetene og beslutningstakere om situasjonen til de nevnte sårbare gruppene, og hvordan man konkret kan bidra til å forbedre deres hverdag, enten dette gjøres gjennom nødhjelp eller gjennom langsiktige utviklingsprosjekter. Caritas Norge er medlem i Caritas Internationalis-nettverket, som består av 165 medlemsorganisasjoner som opererer i mer enn 200 land og territorier. Vår kontakt med arbeidsinnvandrere i Norge, i tillegg til vårt samarbeid med lokale partnere i andre deler av verden, gir oss den fordelen at vi får en unik innsikt i utfordringene disse menneskene møter, enten det er i Norge eller i et annet land. Denne informasjonen bruker vi aktivt i vårt talsmannsarbeid for å løfte stemmen til de sårbare gruppene, hvor formålet er å utvikle konkrete strategier for å bedre deres hverdag.

Caritas Norge har en egen kommunikasjonsavdeling som jobber med å styrke vårt talsmannsarbeid.

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg

Generalsekretær Martha Rubiano Skretteberg

 

 

 

 

 

 

 

Se følgende side for lese mer om Caritas ‘ talsmannsarbeid i media:  Caritas Norge i media