Tar loven i egne hender i Mexico

//Tar loven i egne hender i Mexico

I mange områder av Mexico er kriminalitet og vold blitt dagligdags og myndighetene ser ikke ut til å klare å håndtere situasjonen. Dette har ført til at innbyggerne nå flere steder tar loven i egne hender.

Opprettet borgervernsgrupper i 2013
I den delstaten Michocan vest i Mexico ble det i mange byer opprettet borgervernsgrupper i 2013. Lokalbefolkningen i disse byene mener myndighetene ikke gjør nok for å bekjempe kriminaliteten og volden i området. De siste ukene har disse gruppene intensivert sin innsats og har i følge BBC nå ”tatt kontroll” over flere byer. Myndighetene har sendt føderale styrker til områdene og har bedt borgervernsgruppene om å legge ned sine våpen, men de fleste gruppene skal ha ignorert disse påbudene.

I enkelte områder i Mexico har militæret blitt satt inn i kampen mot narkokartellene (Foto: Flikcr/MATEUS 2724&25)

I enkelte områder i Mexico har militæret blitt satt inn i kampen mot narkokartellene (Foto: Flikcr/MATEUS_27:24&25)

Kirken aktiv i voldsbekjempelsesarbeidet
Den katolske kirken i Mexico har nå involvert seg i situasjonen. Biskop Miguel Patino, som er biskop i byen Apatzingan der et av narkotikakartellene har sitt tilholdssted, ber om fred i delstaten. – Vi vil at rettssikkerheten i Michoacan skal sikres, sier biskopen til BBC. Samtidig er han klar på at ikke alt ansvaret ligger hos myndighetene.     – Vi må også stille krav til hverandre om at vi handler i tråd med vår samvittighet, fortsetter han.

Også Caritas er bekymret for situasjonen og etterlyser nye tiltak fra myndighetene. – I områdene det er snakk om her er det helt tydelig at befolkningen har mistet tilliten til myndighetene, forteller Siri Blaser som er programkoordinator for Caritas Norges arbeid i Latin-Amerika. – Dette skyldes i hovedsak stor grad av straffefrihet, mye korrupsjon og myndighetenes manglende evne til å slå ned på de kriminelle strukturene, fortsetter hun. Hun etterlyser derfor mer langsiktige tiltak fra myndighetene. – Myndighetene i Mexico har i hovedsak forsøkt å bekjempe kriminaliteten med hard hånd, noe som har ført til krigslignende tilstander en rekke steder. Denne strategien har ikke vært vellykket. Caritas etterlyser en styrking av rettsvesenet, sosiale tiltak for barn og ungdom som står i fare for å rekrutteres til kriminelle organisasjoner, assistanse til voldsofre, samt at man slår hardt ned på korrupsjon, avslutter Blaser.

Caritas Norge i Mexico
Caritas Norge har i dag et regionalt prosjekt som fokuserer på voldsbekjempelse og voldsforebygging blant barn og ungdom i Honduras, El Salvador og Mexico. Her kan du lese mer om Mexico og vårt arbeid i landet.

Vil du støtte vårt arbeid i Mexico? Gi et bidrag her eller benytt vår gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen ”Mexico”.

2018-02-05T14:49:16+00:00 17th januar, 2014|

About the Author: