Tidlige julegaver til Caritas Infosenter

//Tidlige julegaver til Caritas Infosenter

Først halvdel av desember fikk Caritas to svært gledelige meldinger; Caritas Infosenter i Oslo vil motta to bidrag på til sammen kr 600 000,- til videre drift i 2014! De tidlige julegavene kommer fra DNB og stiftelsen Scheibler som begge bidrar med kr 300 000,- til infosenteret.

SAM_5735

Rune Bjerke og Dag Arne Kristensen fra DNB besøkte Caritas Infosenter i oktober

Besøkte infosenteret i oktober
Representanter fra DNB besøkte i oktober infosenteret i Oslo for å få et innblikk i arbeidet som gjøres her. Under besøket fikk de en omvisning på senteret, de fikk høre om hvilke utfordringer arbeidsinnvandrere møter i Norge, samt at de fikk møte de ansatte og frivillige på senteret.

Caritas Infosenter i Oslo har i dag om lag 50-60 besøkende hver av dagene det er åpent og bidrar med hjelp til arbeidsinnvandrere i møte med offentlige instanser. I tillegg tilbys hjelp til utarbeidelse eller oversettelse av CV og søknad, gratis lån av PC og internett i forbindelse med jobbsøking, råd i saker om sosial dumping og menneskehandel, råd om hvordan skaffe bolig, råd om rettshjelp og rettshjelpsordninger, informasjon om norskopplæring og helse – og sosialtjenester, samt andre relevante spørsmål. Her kan du lese mer om Caritas Infosenter for arbeidsinnvandrere.

Utfordringer med finansiering
Caritas har i siste halvdel av 2013 arbeidet hardt med å få på plass finansiering for infosenteret i 2014. Dette har vist seg å være krevende og en stund var det frykt for at senteret måtte legges ned 1. februar 2014. Bidragene fra DNB og Scheibler stiftelsen var derfor svært kjærkomne og er med på å sikre driften av infosenteret et godt stykke ut i 2014. Caritas vil fortsette arbeidet med å få på plass nye finansieringskilder til infosenteret i tiden framover.

Caritas Norge takker DNB og stiftelsen Scheibler for støtten. Med sine bidrag har de vært med på å redde et tiltak som betyr veldig mye for mange.

Infosenteret mottar også støtte fra arbeids- og velferdsdirektoratet, ExtraStiftelsen, helsedirektoratet og IMDI.

2018-02-05T14:49:16+00:00 18th desember, 2013|

About the Author: