Krever strengere tiltak og reguleringer

//Krever strengere tiltak og reguleringer

I forbindelse med FNs internasjonale dag mot menneskehandel 30. juli tar Caritas til orde for at det må drastisk handling og strengere tiltak til for å bekjempe denne formen for kriminalitet. I dag er 70 prosent av ofrene kvinner og jenter, mens ca. en tredjedel er barn.

Av Anette Skomsøy, kommunikasjonsrådgiver 

Aloysius John

Ber om handling: Generalsekretær Aloysius John i Caritas Internationalis oppfordrer alle land til å styrke innsatsen mot menneskehandel. (Foto: Caritas Internationalis)

Åretes tema for dagen er «Bruk og misbruk av teknologi», og dens rolle i å muliggjøre og hindre menneskehandel. I Frankrike foregår for eksempel 62 prosent av handelen med prostitusjonen via nettet. Ny teknologi gjør menneskehandel enda enklere og bredere. For å stoppe utviklingen trengs det strengere politikk og reguleringer.

– Det er behov for å se nærmere på hvordan ny teknologi kan brukes for å oppdage gjerningspersoner og stille dem for retten, og for å identifisere flere ofre og beskytte dem gjennom hjelpetiltak og andre bevisstgjøringsaktiviteter, sier Aloysius John, generalsekretær i Caritas Internationalis, i en uttalelse.

Utnytter sårbare på flukt

Også utenfor internett er menneskehandel utbredt. Mennesker på flukt fra kriser og konflikt over hele verden er ekstra sårbare og i stor fare for å bli utnyttet. Det har vi også hørt historier om i forbindelse med krigen i Ukraina.

– Helt siden krigen startet har Caritas i Ukraina og nabolandene vært aktive og jobbet systematisk for å beskytte flyktningene, samt å informere dem om faren de kan møte på under flukten, sier John.

Hva gjør Caritas?

Over hele verden jobber Caritas med å avverge og bekjempe menneskehandel. I Libanon tilbyr vi juridiske tjenester til ofre for menneskehandel innen husarbeid, og på krisesentre. I Italia har Caritas et landsdekkende prosjekt med formål å identifisere og gi juridisk bistand til migranter og asylsøkere som utnyttes. Mens i Thailand samarbeider vi med arbeidsdepartementet for å identifisere tilfeller av alvorlig utnyttelse i fiskerinæringen, og i Malawi jobber vi opp mot trosledere for å spre bevissthet om tematikken i befolkningen.

I tillegg samarbeider Caritas med andre frivillige organisasjoner for å øke bevisstheten om omfanget av menneskehandel.

– Vi oppfordrer regjeringer over hele verden til å gi beskyttelse og grunnleggende tjenester til ofre for menneskehandel, fremme internasjonal sporing av kriminelle nettverk, samt styrke innsatsen og tiltakene for å avdekke og stille gjerningspersonene for retten, avslutter generalsekretæren i Caritas Internationalis.

Her kan du lese uttalelsen til Caritas Internationals på engelsk.

2022-08-22T11:14:58+00:00 29th juli, 2022|

About the Author: