Topp oppmøte på polsk møte

//Topp oppmøte på polsk møte

Onsdag 12. februar arrangerte Caritas Norge et informasjonsmøte for polskspråklige om arbeidstakeres plikter og rettigheter i Norge.

Onsdag 12. februar arrangerte Caritas Norge et informasjonsmøte på polsk om arbeidstakeres rettigheter og plikter i Norge. Møte ble avholdt i Caritas ressurssentrets sine lokaler i Storgata 38 i Oslo. De som representerte Caritas var innlandsleder Per Wenneberg, Caritas juridisk team, rettshjelper Larysa Kaliuta, og NOKUT-rådgiver Szymon Wylega. Polens konsul Anna Śmiałek-Grzyb var også til stede under møtet. Hun følger nøye med vårt arbeid, noe vi er veldig glade for. Informasjonsmøtet inngår som en del av Caritas arbeid for å forebygge utnyttelse og arbeidslivskriminalitet.

Per Wenneberg ønsket alle velkommen og presenterte kort Caritas ressurssentrets historie og virksomhet. Samtidig presenterte vi Fernando Baez. Han leder juridisk team. Deres viktigste oppgave er å hjelpe de som blir utnyttet i arbeidslivet, gjennom å følge dem grundig opp.

Bedre innsikt – bedre rustet

Larysa Kaliuta ga en innføring i rettigheter, lover og regler i norsk arbeidsliv. Larysa fortalte også om hvilke hjelpemuligheter som finnes for de som på en eller annen måte blir utnyttet i arbeidslivet. Presentasjonen var lagt opp slik at publikum kunne stille spørsmål underveis, og få et utfyllende svar. Larysa var også tilgjengelig for spørsmål i etterkant av møte. Det var lang kø for å få snakke med rettshjelperen.

Større muligheter

Representant fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) Szymon Wylega holdt en kort presentasjon om hvordan man best går frem for å søke om godkjenning av utenlandsk fag- og høyere utdanning.  Wylega har lang erfaring med vurdering av polsk fag- og yrkesopplæring, noe som gjorde presentasjonen enda mer konkret og engasjerende. Szymon nevnte også noen insentiver for å søke om godkjenning av utdanningen: Som fagarbeider kan man få høyere lønn, og det blir også mulig for å søke andre type stillinger.

Agnieszka forteller at det er større sannsynlighet for at utenlandske arbeidstakere blir diskriminert. Derfor mener hun at slike møter burde organiseres oftere, siden det er generelt lite kunnskap om hvilke rettigheter arbeidstakere i Norge har blant den polske minoriteter i Norge.

– Jo mer man vet om sine rettigheter desto bedre lønns- og arbeidsvilkår får man, legger Agnieszka til.

– Veldig lærerikt

– Dette var veldig lærerikt. Nå vet jeg hvordan kan jeg sørge for å ikke bli lurt av arbeidsgiver. Det er utrolig viktig at Caritas arrangerer slike møter. Det er stort behov for den type informasjonsarbeid, sier 36-åringen Kamil Mroszczyk.

2020-02-21T07:58:58+00:00 20th februar, 2020|

About the Author: