Trapper opp innsatsen mot moderne slaveri

/, moderne slaveri/Trapper opp innsatsen mot moderne slaveri

I DR Kongo tvinges barn og unge til farlig arbeid i gruveindustrien. Innen 2024 har vi som mål å hjelpe 11 200 av dem ut av gruvene og inn på skolen, samt gi de mulighet til annet type arbeid. 

Av Anette Skomsøy, seniorrådgiver kommunikasjon 

Justin fra DR Kongo

Yrkesutdanning: Justin (17) transporterte vann i gruvene. Nå drømmer han om å starte sitt eget tømmerverksted. (Foto: Caritas Congo)

Rike lands høye etterspørsel etter coltan, gull og andre verdifulle mineraler til bruk i mobiltelefoner, elbiler og annen elektronikk bidrar til å finansiere gruveindustrien i Den demokratiske republikken Kongo. I skyggen av det hele tvinges små barn helt ned i åtte årsalderen til å jobbe under svært farlige forhold i og rundt gruvene.  

Som eneste norske organisasjon har vi fått Norad-midler til å hjelpe 1200 barn i alderen 8 – 11 år ut av gruvene og inn på skolen. En annen viktig målgruppe er unge jenter som vil få hjelp i form av yrkesutdanning. Dette som del av regjeringens satsning på bekjempelse av moderne slaveri. Norad-midlene kommer i tillegg til de vi har fått fra Operasjons Dagsverk, som skal gå til å hjelpe 10 000 barn og unge i alderen 12 – 18 år.  

Fratas retten til utdanning

Arbeidet foregår i Sør-Kivu-provinsen, i den østlige delen av landet, som er episenter for gruvedriftindustrien. Området er preget av stor fattigdom og høy arbeidsledighet.  

– I desperasjonen etter å skaffe familien en inntekt drives sårbare jenter, gutter og kvinner inn i uverdige arbeidsforhold der de utnyttes på det groveste. De fratas retten til å få utdanning og leve et anstendig liv. Det er vi med på å bekjempe med finansiering fra Operasjon Dagsverk og nå ytterligere finansiering fra Norad, sier seniorrådgiver Heidi Nordbeck i Caritas Norge.  

Sør-Kivu er herjet av væpnede grupper og militser som tvinger mindreårige til å utføre arbeid i uoffisielle gruver, for å finansiere ulovlige aktiviteter. Samtidig har provinsen fruktbart jordsmonn, men på grunn av pågående konflikter og folk som flytter på seg, er det få som driver med landbruk.  

Dårlig sikkerhet og ulykker

Sikkerheten og vedlikeholdet i gruvene er svært mangelfull, og det skjer stadig ulykker. Høsten 2020 var Caritas Kongo vitne til en gruveulykke der 50 barn og unge mistet livet på grunn av dårlig sikkerhet og vedlikehold.  

– Selv om barnearbeid er ulovlig i DR Kongo, uteblir kontrollene. Det er et stort behov for å engasjere myndigheter på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, samt privat sektor, for å øke kunnskapsnivået om fundamentale menneskerettigheter og håndheve eksisterende lover. Behovet er stort både for forebyggende og beskyttende tiltak, og at uoffisielle gruver blir standardisert og kontrollert, sier Nordbeck.  

I det nye Norad-finansierte prosjektet vil talsmannsarbeid opp mot gruveaktører og regionale myndigheter være en viktig del, i samarbeid med andre internasjonale aktører, som FN og og Amnesty.

– De nye Norad-midlene gir oss mulighet til å gi barn, helt ned i åtteårsalderen, og unge jenter fra 600 husholdninger skolegang og yrkesopplæring. Ofrene og deres familier vil få opplæring i grunnleggende menneskerettigheter og hva som er anstendig arbeid. De vil også få hjelp til å opprette sparegrupper for å hindre tilbakefall til gruvearbeid og sikre videre skolegang til barna, sier Nordbeck, som besøkte DR Kongo i november.  

Åpenhetsloven stiller nye krav

Norske private aktører er en annen viktig målgruppe. Gjennom samarbeid og økt dialog med næringslivet ønsker Caritas å bidra til redusert risiko for brudd på menneskerettigheter i virksomheter og deres verdikjeder.  

– Åpenhetsloven, som trer i kraft til sommeren, stiller nye krav til norske bedrifter om ansvarlighet på dette området. Det vil være viktig å bistå norsk næringsliv med vår kunnskap fra bakken – i ytterste ledd – for å bidra i kampen mot moderne slaveri og for avskaffelse av barnearbeid, avslutter Nordbeck. 

Les mer:
Louange og Arsene ble redde fra de verste former for barnearbeid

Født til et liv i frihet (Regjeringens satsning på moderne slaveri) 

2022-01-19T15:28:05+00:00 19th januar, 2022|

About the Author: