Tre om fastetiden

//Tre om fastetiden

Vi har spurt tre katolikker om hva fastetiden betyr for dem og om de gjør noe annerledes i fastetiden enn ellers i året.

Tekst: Ingebjørg Forsman Bærø

 

 

Liv Bliksrud

Liv Bliksrud, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo.  

Hva betyr fastetiden for deg?

Fastetiden er en forberedelse til påskehøytiden, og er en tid for besinnelse og ettertanke og kanskje mer stillhet enn ellers.

Hvordan faster du i år?

Jeg gjør ikke noe spesielt i fastetiden, men prøver å være mer bevisst og kritisk til mitt eget forbruk, både av tid og penger.

 

 

Br. Haavar Nilsen, studentprest i Oslo Katolske Bispedømme 

Br. Haavar Nilsen

Hva betyr fasten for deg?

Fastetida er ei fordjuping gjennom kroppsleg askese, stille bøn og gode gjerningar mot dei rundt meg – alt for å styrke trua og Gudsforholdet som er det som eg lever for og av.

Hvordan faster du i år?

Eg vil gjerne sei noko om dei tre berebjelkane i fastetida.
Når det gjeld bøna gjev eg meg dette rådet: Set av meir tid til bøn, heilt enkelt. Snakk med Gud. Og lytt til Han.

For fasten: For det fyrste vil eg faste frå mat. Det er dette som er faste, og som på kroppsleg vis grip inn i mitt tilvere og utfordrar meg. Eg vil øve meg i å lytte til dei eg pratar med, og avstå litt meir frå meg og mitt.

For Almisser: Pave Frans seier at om det er ein ting me skal bruke fastetida på, så er det å faste frå likesæle i møte med dei rundt oss. Fastetid er også ein kamp. Det er ikkje sikkert ein vinn kvart slag i desse førti dagane, og nettopp det minner oss på den frelsande nåden som me alle treng i våre liv.

 

Mathias Ledum

Mathias Ledum, leder for karitativt utvalg i Norges Unge Katolikker

Hva betyr fasten for deg?

Fasten for meg er den tiden hvor jeg forsøker å gjøre Gud til sentrum for mitt liv igjen. Kort sagt går min fastetid ut på å anerkjenne hvor langt ute på vidda jeg er, for så å stille inn GPS’en på rett kurs og starte vandringen tilbake til det sted jeg ønsker å være. GPS’en foreslår ingen snarveier, ruten er tidkrevende, utfordrende og ubehagelig, men er den eneste som fører fram til destinasjonen!

Hvordan faster du i år?

I år skal jeg i fastetiden sette av et kvarter ekstra til å lese i Skriften hver dag, gi avkall på ting jeg liker men som jeg ikke trenger (f.eks. Alkohol og Facebook) og vie økonomiske midler, tid og omsorg til noen som trenger det. Noe nytt jeg prøver ut i år er å skrive opp navnet på 40 personer i forkant av fasten og for hver dag fram mot påsken be en dekade av rosenkransen for disse, én person om gangen.

FAKTA OM FASTEN:

Fastetiden starter med askeonsdag, varer i 40 dager og er en forberedelse til påsken. Vi forbereder oss til påsken ved å tenke på hva det betyr å tro, og hvordan man må leve på grunn av troen. Å faste er å gi avkall på noe. Askeonsdag og langfredag, som innleder og avslutter fastetiden, er både abstinens- og fastedager til minne om Herrens egen faste, lidelse og død. Å faste og avholde seg fra kjøtt på disse to dagene er en plikt for katolikker.

2018-04-02T12:31:35+00:00 21st mars, 2018|

About the Author: