Treårsmarkering for Laudato Si

//Treårsmarkering for Laudato Si
Pave Frans inviterer til klimakonferanse  i anledning treårsmarkeringen av Laudato Si. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar sammen med aktivister, politikere, næringslivsledere og kirkeledere fra hele verden.

Pave Frans Foto: Caritas Internationalis

Pavens lærebrev Laudato Si’ handler om verdens klima og miljø-utfordringer og er en sterk oppfordring til menneskeheten om å ta vare på skaperverket. Politikere, sivilt samfunn, trosbaserte organisasjoner og internasjonale medier har omtalt lærebrevet som et svært viktig og tydelig bidrag til den globale innsatsen mot klimaendringer og miljøødeleggelser.

Klimasamarbeid

Da Norge i 2016 tok initiativ til etableringen av Interfaith Rainforest Initiative, som ble lansert på Nobels fredssenter i juni 2017, var det inspirert av Laudato Si’. Interfaith Rainforest Initiative ble etablert for å engasjere trossamfunn, urfolk og religiøse ledere i arbeidet mot ødeleggelse av tropisk skog i de viktigste regnskoglandene. Her spiller Caritas en sentral rolle gjennom sitt nettverk og tillit i lokalsamfunn.

Dessuten har Caritas Norge, Oslo Katolske Bispedømme, Norges Unge Katolikker (NUK), de katolske skolene, ordenrepresentanter og menigheter satt i gang et samarbeidsprosjekt for å følge oppfordringen Pave Frans kom med gjennom Laudato Si. Målet med dette samarbeidet er å spre kunnskap om pavens lærebrev, engasjere og mobilisere til livsstilsendring og påvirke politikk og samfunn til ambisiøs klimapolitikk i tråd med Laudato Si’.

Caritas medarrangør
Caritas Internationalis er en av medarrangørene for konferansen.
– Som pave Frans sier i sin encyklika; klimakrisen er ikke bare en miljøsak, men også et menneskelig og etisk spørsmål. Miljøødeleggelser fører med seg fattigdom og tap både av levebrød og fremtidshåp. Vi har et ansvar overfor neste generasjon. Det er på tide å endre vårt forbruksmønster og forplikte oss til å ta vare på vårt felles hjem, sier generalsekretær i Caritas Intenationalis, Michel Roy.Vatikanet skriver i en pressemelding at de håper å avslutte konferansen med noen konkrete forslag til tiltak som kan gjennomføres av hver eneste av oss og av fellesskapet, for å ta vare på vårt felles hjem. 
2018-07-06T11:51:57+00:00 5th juli, 2018|

About the Author: