Caritas Norge i Tsjekkia

/Caritas Norge i Tsjekkia
Caritas Norge i Tsjekkia 2016-05-01T22:02:51+00:00

Tsjekkia er et land som ligger i Sentral-Europa, og er Europas tolvte tetteste befolkede stat. Tsjekkia ble selvstendig gjennom den fredelige «fløyelsrevolusjonen» i 1989 og har siden hatt en vellykket overgang fra kommunisme til demokrati og markedsøkonomi.

Tsjekkia var i sin tid den industrielt mest utviklede delen av Habsburgerriket, og var ett av Europas mest moderne land i mellomkrigstiden. Som moderne stat er Tsjekkia ny, og oppstod ved oppløsningen av Tsjekkoslovakia 1. januar 1993. Etter århundreskiftet har den økonomiske veksten vært jevn, med en inflasjon under kontroll og en arbeidsledighet omtrent på gjennomsnittet for EU. Tsjekkia er likevel veldig avhengig av hva som skjer i verdensøkonomien og særlig i Tyskland.

Caritas Norge har i dag ett prosjekt i Tsjekkia, «Økt deltakelse blant kvinner» (Women Welcome) i samarbeid med Caritas Tsjekkia. Bakgrunnen for prosjektet er den lave andelen kvinner som innehar lederposisjoner (10-15%), og stort fravær av kvinnelige stemmer i den offentlige debatten i Tsjekkia. Sammen arbeider vi for å involvere flere kvinner i lokalpolitikken og å styrke kvinner til å bryte «glasstaket» og få lederstillinger. Målet skal nås gjennom kurs og seminarer som blant annet bidrar til å styrke kvinners selvtillit, kommunikasjons- og forhandlingsevner. For å nå målet er det også nødvendig å bevisstgjøre lokalsamfunnet, og endre holdninger som bidrar til å sette hinder for økt deltakelse blant kvinner.

Støtt vårt arbeid på Tsjekkia:
Gi et bidrag her
Benytt vår gavekonto 8200.01.93433
Vipps: 12135
Merk innbetalingen: Tsjekkia