Filippinene ett år etter Tyfonen Haiyan

//Filippinene ett år etter Tyfonen Haiyan

Tyfonen Haiyan forårsaket en humanitær katastrofe på Filippinene den 8. november i fjor. Ett år etter har flere tusen mennesker fått nødhjelp og hjelp til å gjenoppbygge sine hjem gjennom Caritas-nettverket.

Landsbyen Cantomoja nord-øst på øya Samar har bygget nye hus med hjelp fra Caritas Norge og CRS. Innbyggerne mener husene er mer solide og komfortable enn før. Foto: Caritas Norge.

I november i fjor ble Filippinene truffet av en av de sterkeste tropiske syklonene som er registrert noensinne. Minst 6300 filippinere mistet livet og nesten 8 millioner mennesker ble hjemløse eller måtte flytte midlertidig fra husene sine. Den humanitære katastrofen fikk bred mediedekning over hele verden, og det ble mobilisert til en massiv internasjonal respons.

Lokale Caritas-organisasjoner var blant de første til å få nødhjelpen ut til de rammede områdene. Kirken og Caritas har permanent tilstedeværelse i de fleste lokalsamfunn på Filippinene og kunne derfor respondere raskt da katastrofen inntraff. Gjennom et stort nettverk av frivillige delte Caritas ut over 45 000 presenninger til midlertidig husly og om lag 90 000 pakker med mat i de første ukene etter tyfonen da folk manglet de mest nødvendige ting for å overleve. Mat, presenninger, hygienepakker og verktøy ble kjøpt inn med pengestøtte fra blant annet norske myndigheter og enkeltpersoner. Til sammen donerte norske katolikker og filippinsk diaspora i Norge nær 2,5 million kroner til Caritas’ nødhjelpsrespons – det største beløpet som er innsamlet så langt i Caritas Norges historie.

– Dette viser det er et stort sosialt engasjement som finnes i det katolske miljøet i Norge. Vi er svært takknemlige for støtten som har hjulpet mange på Filippinene i en desperat situasjon, sier leder for internasjonal avdeling i Caritas Norge, Knut Andreas Lid.

2

– Den første tiden etter Haiyan var vanskelig, og vi overlevde ved å spise kokosnøtter og taro (rotfrukt). Vi sov under åpen himmel og det regnet mye, forteller familien Tagle. De er glade for at de nå har et mer solid hjem å flytte inn i. Foto: Caritas Norge.

Gjenoppbyggingen godt i gang

Ett år etter Haiyan har Filippinene kommet langt med gjenoppbyggingen etter tyfonens herjinger. Vrakrester er ryddet bort og mange hus og bygninger er gjenreist, denne gangen lengre vekk fra strandsonen der bølgene skyldte mange hjem på sjøen. Caritas Norge støtter gjenoppbyggingen gjennom våre lokale partnere Caritas Filippinene (NASSA) og Catholic Relief Services (CRS).  Midlene fra Norge har så langt blitt brukt til å gi 640 husholdninger på den østlige delen av øya Samar nye latriner og en mer permanent form for husly. Like mange familier skal få hjelp innen utgangen av 2014. På øya Iloilo har Caritas Filippinene brukt støtten fra Caritas Norge til å bygge 500 nye hus til hjemløse i erkebispedømmet Jaro. Til sammen får omkring 8000 mennesker hjelp fra Caritas Norge i denne fasen av Haiyan-responsen.

–  Det gamle huset vårt var veldig lite. Det nye er veldig solid, og det kommer ikke regn igjennom taket vårt lenger, forteller den eldre kvinnen Amalaya til Caritas.

 

Se også video hvor Cleofas forteller sin historie.

Når frem til isolerte områder

Husholdningene som nå får hjelp av Caritas har blitt valgt ut i samarbeid med andre hjelpeorganisasjoner, lokale myndigheter og Kirken. Caritas har lagt vekt på å gi hjelp til fattige i de mest isolerte områdene som Haiyan rammet, der medieoppmerksomheten og tilstedeværelsen av internasjonale organisasjoner har vært liten. Det har også vært viktig å benytte seg av lokale materialer og lokale håndverkere i gjenoppbyggingen av husene.

– På denne måten støtter man lokalt næringsliv og gir inntektsmuligheter for snekkere og håndverkere i området. I tillegg deltar landsbylederne i koordinering av prosjektene, mens innbyggerne forbereder lunsj og gir håndverkerne assistanse. Slik blir ikke lokalsamfunnene på Filippinene kun mottakere av nødhjelp, men våre aktive partnere i å gjenoppbygge sine egne liv, forteller Lid.

Styrket lokal kapasitet

Med nye og mer motstandsdyktige hus samt nyvunnen kunnskap om hvordan en bør handle før, under og etter en tyfon er lokalbefolkningen i mange områder blitt bedre rustet mot ekstreme værfenomener. Også Caritas Filippinene er bedre forberedt til en ny tyfonsesong.

– Før Haiyan hadde Caritas Filippinene en liten nødhjelpsavdeling med kun to faste ansatte og relativt begrenset kapasitet. Med støtte og veiledning fra Caritas Norge og resten av det internasjonale Caritas-nettverket, har nødhjelpsavdelingen nå blitt større, med godt utarbeidede strukturer for nødhjelpsarbeidet. Dette er svært positivt for Filippinenes evne til selv å kunne bistå egen befolkning når en katastrofe rammer, avslutter Lid.

 

Caritas Norge på Filippinene
Caritas Norge har arbeidet på Filippinene siden 1980-tallet og har vært involvert i fredsarbeid på Mindanao de siste 10 årene. Her bidrar vi til å skape et samfunn med varig fred, rettferdig fordeling av goder og reell forsoning mellom ulike folkegrupper. Her kan du lese mer om vårt arbeid på Filippinene.

Mer om vårt nødhjelpsarbeid.

Flere nyheter om Filippinene:

Filippinene reiser seg etter Haiyan.

Filippinene et halvt år etter tyfonen Haiyan.

Historisk fredsavtale på Filippinene.

 

2018-02-05T14:49:08+00:00 7th november, 2014|

About the Author: