Ukraina: Hva gjør Caritas

//Ukraina: Hva gjør Caritas

Russlands angrep på Ukraina har på få uker skapt enorme behov for humanitær hjelp. Caritas gjør det vi kan for å hjelpe i samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Ukraina og i nabolandene. 

Hjelpearbeid: Over hele Ukraina og i nabolandene mobiliserer Caritas sine ansatte og frivillige for å hjelpe flyktninger. (Foto: Caritas)

Den russiske invasjonen har i løpet av få uker gitt enorme behov for humanitær hjelp og beskyttelse. Sivile ofre øker, og skader på infrastruktur får store humanitære konsekvenser, spesielt i de allerede konfliktrammede områdene i Øst-Ukraina.

FN anslår at tolv millioner mennesker i Ukraina vil ha behov for hjelp og beskyttelse, mens fire millioner ukrainske flyktninger vil trenge det samme i nabolandene de neste månedene.

Caritas i Ukraina

Siden krigen startet, har Caritas i Ukraina tilpasset arbeidet sitt til der behovene er størst. Av de 36 lokalavdelingene er 30 fortsatt operative. De har respondert på den humanitære krisen ved å hjelpe sivile i krigsrammede områder, internt fordrevne og de som venter på å krysse grensen til et naboland med mat, drikke, medisiner, hygieneutstyr og husly.

Langs fluktrutene inne i landet står Caritas sine ansatte og frivillige for å tilby husly til flyktningene i kirker og andre lokaler som kan brukes til hvile og overnatting. Her får flyktningene også varm mat og drikke, helsehjelp og informasjon om hvordan de kan bevege seg videre i størst mulig trygghet.

For å ivareta barna, har Caritas satt av plass der de kan utfolde seg med tegning og andre aktiviteter. De har også psykologer som gir psykososial støtte til traumatiserte barn og voksne.

Caritas i Ukraina har siden 24. februar 2022 hjulpet mer 350 000 mennesker, et tall som øker for hver dag.

Helt siden konflikten med Russland startet i 2014, har Caritas i Ukraina gitt humanitær hjelp til befolkningen i Donetsk og Luhansk i form av  mat, vann, hygieneutstyr, kontantoverføringer, psykososial støtte og vinterisolering av hus.

Caritas Ukraina har to hovedkontorer – i Kyiv og Lviv – og 36 lokalavdelinger over hele landet. I tillegg driver Caritas Ukraina 16 skoler i Øst-Ukraina, samt sentra for barn og familier.

Caritas i nabolandene

Caritas i Polen, Romania, Moldova, Ungarn og Slovakia har satt opp mottakssentre langs grensene i samarbeid med sine lands myndigheter og mobilisert et stort antall frivillige. Der deles det ut varm mat og drikke, klær og pledd, hygieneutstyr, leker og kosedyr. I tillegg gis det psykososial støtte til traumatiserte barn og voksne. Flyktningene får også oppdatert informasjon og tilbud om overnatting.

Caritas har også personell som står på buss- og togstasjoner i noen av disse landenes største byer. Her deles det ut humanitær hjelp og informasjon til flyktningene, om deres rettigheter og muligheter.

Caritas i Norge

Caritas Norge jobber for å få ut informasjon om den humanitære krisa i Ukraina og nabolandene. Vi samler inn penger for å styrke våre Caritas-partnere langs grensa til Ukraina, slik at de kan øke sin innsats. Vi har også sendt ansatte til Polen for å bistå i hjelpearbeidet. 

Her kan du støtte innsamlingen

Her hjemme driver Caritas  informasjons- og ressurssentre for innvandrere i Oslo, Drammen, Arendal, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Stadig flere ukrainere kommer nå til Norge og mange har kontaktet oss for å få informasjon og hjelp. På kort tid har vi rekruttert nye frivillige som snakker ukrainsk, russisk og polsk, norsk og engelsk.  

Her kan du melde deg som frivillig

Caritas internasjonalt

Internasjonalt har Caritas tatt til orde for at det opprettes humanitære korridorer for å sikre en trygg og verdig grensekryssing ut av Ukraina og videre til beskyttelse i Europa. Mens Caritas Europa  krever at europeiske land omsetter sin solidaritet i konkrete handlinger, slik at mennesker som har unnsluppet krigen i Ukraina raskt kan bosettes i ulike land i Europa, og for å unngå at Ukrainas naboland blir stående alene med ansvaret for flyktningene.

Les mer om den humanitære krisen på engelsk her hos Caritas Europa: War in Ukraine 

Caritas deler ut mat til flyktninger i Liviv i Ukraina

Matutdeling: Frivillige og ansatte i Caritas deler ut mat til internt fordrevne i Liviv/Ukraina (Foto: Caritas).

2022-04-05T15:10:00+00:00