Ukraina: Hva kan DU gjøre

//Ukraina: Hva kan DU gjøre

Caritas Norge blir kontaktet av mange som vil støtte hjelpearbeidet for de som er rammet av krigen i Ukraina. Det er vi svært takknemlige for. I tillegg til å gi penger, kan du melde deg som frivillig. Les mer om hvordan du kan bidra her.

Kort

Caritas-nettverket i Ukraina og i nabolandene er i gang med en stor humanitær innsats for å sikre at flyktninger fra krigen får nødvendig støtte. Behovene er enorme, og arbeidsforholdene krevende i Ukraina og langs grensene til Polen, Romania, Moldova, Ungarn og Slovakia. De trenger vår støtte. Ved å gi en donasjon, kan Caritas i Ukraina og i nabolandene øke innsatsen.

Les mer om hva Caritas gjør for å hjelpe de som er rammet av krigen i Ukraina her

Vipps: 91337 (merk: Ukraina)

SMS: Krise til 2160 (250 kr)

Gavekonto: 8200.01.93433 (merk: Ukraina)

Tusen takk!

Ei ung jente får en klem av en hjelpearbeider fra Caritas på grensa mellom Moldova og Ukraina Foto: Marijn Fidder/Caritas Tyskland

Hjelp og trøst: Ei ung jente på flukt får en klem av en hjelpearbeider fra Caritas på grensa mellom Ukraina og Moldova. Foto: Marijn Fidder/Caritas Tyskland

Den kommende tiden vil det komme stadig flere flyktninger til Norge. Til våre ressurssentre rundt omkring i landet får vi et økende antall henvendelser fra folk som trenger informasjon og hjelp. Vi trenger derfor flere frivillige som snakker ukrainsk, russisk og polsk som kan støtte arbeidet.  

Vi trenger frivillige til å…
  • Gi informasjon og veiledning på ukrainsk.
  • Gi informasjon og veiledning på russisk.
  • Bidra på stand og gi informasjon om situasjonen i Ukraina.
  • Bidra til Caritas innsamlingsaksjon ved å spre informasjon om vårt arbeid i Ukraina.
  • Bidra med støtte til ukrainske flyktninger i Norge.

I tillegg trenger vi frivillige som kan være med å stå på stand og støtte innsamlingen til det humanitære arbeidet i Ukraina og nabolandene. Frivillige til innsamlingsarbeidet må snakke norsk eller engelsk. 

På et senere tidspunkt, kan det bli aktuelt å sende frivillige fra Norge for å støtte opp om den frivillige innsatsen som gjøres av Caritas-nettverket langs den ukrainske grensa. Hvis du vil stille deg til disposisjon for dette arbeidet, kreves nyere politiattest.

Interesserte frivillige vil få opplæring og være en del av et team med engasjerte frivillige med ulik kulturell bakgrunn og kompetanse.    

Om du er interessert, vennligst benytt påmeldingen her (lenke til skjema).

Samle inn klær og utstyr

Samle inn utstyr og sende mot Ukraina og nabolandene bør du ikke sette i gang med uten at du har en lokal kontakt som kan gi deg en tydelig bestilling på hva de trenger og som har kapasitet til å ta imot forsendelsene når de ankommer. Hvis ikke risikerer man at hjelpen ender opp i store søppelhauger.

2022-03-14T13:16:45+00:00 7th mars, 2022|

About the Author: