Utdanning

/Utdanning
Utdanning 2018-02-05T14:48:06+00:00

59 millioner barn i barneskolealder får ikke sin rett til utdanning oppfylt. Samtidig går mange barn på skolen uten å lære grunnleggende ferdigheter. Caritas jobber for økt tilgang til relevant kvalitetsutdanning for barn og ungdom i flere deler av verden.

Hva er utdanning?
Utdanning er en menneskerett nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettighetene fra 1948. Utdanning er også en forutsetning for fattigdomsreduksjon, økt sosial rettferdighet og positiv utvikling i alle land. Det internasjonale samfunnet og FNs tusenårsmål har sikret mange flere barn skolegang de siste 15 årene. Men jobben med å nå de mest sårbare barna gjenstår. Jenter og barn med funksjonshemninger faller ofte utenfor, sammen med dem som befinner seg i krise- og konfliktområder. 59 millioner barn i skolealder går ikke på skole i dag, og over en tredjedel av disse lever i krisesituasjoner.

Yrkesopplæringen i mange utviklingsland er ofte av lav kvalitet og i liten grad tilpasset næringslivets behov. Store ungdomsgrupper i utviklingsland er arbeidsledige, samtidig som verden trenger 600 millioner nye arbeidsplasser de neste 10 årene. Økt innsats innen yrkesrettet utdanning er derfor nødvendig for å nå FNs bærekraftsmål om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle innen 2030.

Hva gjør Caritas Norge?
Caritas har et unikt nettverk av organisasjoner verden over med lang erfaring fra arbeid med utdanning på alle nivåer. Caritas Norge arbeider for forbedret tilgang til og kvalitet på både grunnskoleutdanning og yrkesopplæring i en rekke land. Vi ønsker at skolen skal være et inkluderende og trygt fristed for barn og ungdom der de blir sett og hørt. Samtidig skal skolen gi elevene kunnskap og ferdigheter som oppleves som relevante, og som øker deres muligheter til å lykkes senere i arbeids- og samfunnslivet. 

Caritas Norge har i dag utdanningsprogram i Colombia, DR Kongo og Vietnam. I Colombia gir Caritas et variert aktivitets- og kurstilbud til barn og ungdom som et alternativ til vold og kriminalitet. I DR Kongo samarbeider Caritas med syv barneskoler for å bedre tilgangen til og kvaliteten på utdanningen i konfliktområder. I Vietnam støtter Caritas fem undervisningssentre som arbeider for å sikre retten til skolegang for barn med funksjonshemninger og barn av sårbare migranter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Les mer om våre utdanningsprogrammer i:
Colombia
DR Kongo
Vietnam