Utviklingsminister Dag Inge Ulstein i møte med Caritas.

//Utviklingsminister Dag Inge Ulstein i møte med Caritas.

20. oktober hadde Caritas besøk av Utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Vi er glade for å ha en utviklingsminister som tar sult på alvor og kjemper for de mest sårbare blant oss.

Utviklingsminister, Dag Inge Ulstein, og generalsekretær i Caritas Norge, Martha Rubiano Skretteberg

Caritas informerte ministeren om våre landbruksprosjekt i Afrika og Latin-Amerika og om hvordan COVID-19 pandemien har rammet de fattigste aller hardest. Nedstengingen av samfunnet – som fører til at transport lammes og markeder stenges – rammer småbøndene hardt.  Det er vanskelig å få tak i frø og innsatsfaktorer til jordbruket, som fører til svikt i produksjonen og problemer med å få solgt avlingene. Våre partnere jobber nå hardt for å sikre at prosjektene gjennomføres med godt smittevern, men også for å finne løsninger slik at bøndene får solgt så mye som mulig av sine produkter, til akseptable priser.

Globalt står 270 millioner i fare for å sulte, en dobling fra før pandemien. Mangel på mat, skole og arbeid gjør barn og ungdom enda mer sårbare for å bli utsatt for moderne slaveri. Det gleder Caritas at regjeringen har klart å holde på prinsippet om 1 prosent til bistand, og vi ser frem til fortsatt samarbeid med utviklingsministeren for å sikre at bistanden uavkortet når dem som trenger den mest.

Møte mellom Caritas Norge og utviklingsministeren

 

2020-10-23T16:40:18+00:00 23rd oktober, 2020|

About the Author: