Utviklingsministeren besøkte Caritas-prosjekt

//Utviklingsministeren besøkte Caritas-prosjekt

Det er ikke hver dag innbyggerne i lokalsamfunnet San Andres i El Salvador har en minister på besøk, men 28. januar fikk de besøk av den norske utviklingsministeren.  – Vanligvis kommer ikke en gang våre egne ministre på besøk, sier en av de lokale innbyggerne.

Som 17. mai
MottakelseUtviklingsminister Heikki Holmås er på rundreise i Latin-Amerika og har vært innom Brasil, Chile og Guatemala. I El Salvador gikk ministerens første besøk til Caritas El Salvadors prosjekt med voldsforebyggende arbeid blant ungdom, et prosjekt som drives i samarbeid med Caritas Norge.

Holmås blir tatt i mot med korpsmusikk, norske og salvadoranske flagg og et samfunnshus pyntet i rødt, hvitt og blått. – Det føles som på 17. mai i Norge, sier han og er tydelig fornøyd med den varme velkomsten.

Store utfordringer for lokal ungdom
Ministeren viser stor interesse for problemene og utfordringen de unge har i lokalsamfunnet og stiller flere spørsmål. Blant annet spør han om hva lokale myndigheter gjør for å møte voldsproblemene og for å gi sikkerhet til de unge i lokalsamfunnet. – Lokale myndigheter gjør dessverre svært lite for oss unge i lokalsamfunnet. Det er få muligheter for arbeid og det samme gjelder studiemuligheter, forteller en av de unge deltakerne i prosjektet. – Men med det nye prosjektet til Caritas har vi fått muligheten til å delta på workshops i konfliktløsning, samt sports og kulturaktiviteter. Vi har også fått delta på inntektsskapende tiltak som syltetøylaging, forteller de unge og overrekker stolt to glass syltetøy til utviklingsministeren.

Ungdommene forteller også at de ikke kan bevege seg fritt mellom deres eget lokalsamfunn og et nærliggende lokalsamfunn. Her regjerer nemlig en annen ungdomsgjeng enn den som finnes i deres eget område. – Hvis du har en kjæreste som bor i det andre lokalsamfunnet har du et problem fordi ungdomsgjengen som operer der ikke lar deg komme inn i lokalsamfunnet eller du kan risikere å bli drept fordi de tror du er fra den rivaliserende gjengen. Politiet gir oss heller ingen sikkerhet, sier de. – I dag har vi sikkerhet her fordi du er her, sier en av de unge og viser til det store oppbudet av sikkerhetsfolk Holmås har med seg.

Heikki Holmås og ungdom fra prosjektetDrømmer om ungdomshus
De unge forteller også om hvordan de drømmer om et eget ungdomshus med et integrert tilbud til unge og muligheter til å få stipender for å studere. Holmås er svært interessert i det de unge forteller og ber om å få oversendt powerpoint-presentasjonen til ungdommene.

Besøket avsluttes med at det tas bilder av ministeren sammen med de unge og representanter fra lokalsamfunnet før ministeren og hans kortesje av sikkerhetsfolk og politi rydder vei i trafikken for neste besøk. – La oss håpe at han liker prosjektet vårt, sier ungdommene med håp om at ministeren gir sin anbefaling til videre støtte til Caritas sitt arbeid.

Her kan du lese mer om vårt voldsforebyggende arbeid blant barn og unge i El Salvador og Honduras.

2018-02-05T14:49:26+00:00 31st januar, 2013|

About the Author: