«Våpenhvile» under press

//«Våpenhvile» under press

Det er nå snart to år siden de ledende kriminelle gjengene i El Salvador, Mara Salvatrucha og Barrio 18, undertegnet en historisk ”våpenhvileavtale”. Dette førte i første omgang til en kraftig nedgang i drapstallene i det voldsherjede landet. Nå tyder mye på at ”våpenhvilen” kan være på gyngende grunn og drapstallene er igjen på vei opp.

Gjengmedlem fra Mara Salvatrucha arresteres (Foto: wikipedia)

Gjengmedlem fra Mara Salvatrucha arresteres (Foto: wikipedia)

10 -11 drap per dag
El Salvador har vært og er fortsatt blant de voldeligste landene i verden. Mye av grunnen er narkotikatrafikken gjennom landet på vei fra Sør-Amerika til USA og Canada, og kriminelle ungdomsgjenger. Før avtalen kom på plass i mars 2012 var El Salvador blant landene i verden med flest drap per innbygger. I landet med 6 millioner innbyggere lå antall drap på om lag 14 per dag. Etter avtalen gikk dette ned til om lag 5 drap per dag, noe som skapte stor optimisme.

Det har imidlertid vist seg at annen form for kriminalitet, som for eksempel kidnapping, vold og utpressing ikke ble redusert etter inngåelsen av avtalen. Nå viser nye tall at også antallet drap per dag igjen er på vei opp. De siste månedene i 2013 var antallet drap oppe i 10-11 per dag, melder BBC.

Etterlyser involvering av sivilsamfunnet
Caritas er bekymret for utviklingen. – Da avtalen ble inngått var vi forsiktige optimister og selvsagt svært positive til nedgangen i drapsstatistikken. Samtidig var vi bekymret for hvor bærekraftig avtalen ville være på lengre sikt, sier Siri Blaser som er programkoordinator for Latin-Amerika i Caritas Norge. Hun mener at sivilsamfunnsorganisasjoner burde vært mer involvert i det påfølgende arbeidet med voldsforebygging og at det burde ha vært mer åpenhet omkring prosessen. – Sivilsamfunnsorganisasjoner har mye erfaring med voldsforebyggende tiltak og om organisasjonene blir mer involvert kan vi sammen få på plass mer bærekraftige løsninger, sier Blaser.

Selv om hun er enig i at det nå kan se ut som at våpenhvileavtalen henger i en tynn tråd, understreker hun at det også kan være andre medvirkende årsaker til at drapstallene er på vei opp.  – Det er valg i El Salvador 2. februar og erfaringsmessig øker volden i valgkampperioder. I et land som El Salvador kan det være vanskelig å skille mellom politisk motivert vold og annen form for vold, avslutter hun.

Caritas Norge i El Salvador
Caritas Norge har i dag et regionalt prosjekt i El Salvador, Honduras og Mexico der det jobbes med voldsforebygging blant barn og ungdom. Her kan du lese mer om El Salvador og vårt arbeid i landet.

Vil du støtte vårt arbeid i El Salvador? Gi et bidrag her eller benytt vår gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen ”El Salvador”.

2018-02-05T14:49:16+00:00 23rd januar, 2014|

About the Author: