Vår tro skal gjenspeiles i våre handlinger

//Vår tro skal gjenspeiles i våre handlinger

Det mener karitativ leder i NUK, Mathias Ledum. Vi tok en prat med han om årets Adventsaksjon:
Hvorfor har NUK denne aksjonen hvert år i desember?

Karitativ leder i NUK, Mathias Ledum

Karitativ leder i NUK, Mathias Ledum

– NUK holdes oppe av tre søyler: Tro, fellesskap og handling. Sosiallæren tar for seg sosiale og politiske problemstillinger sett i lyset av vår tro. Gjennom Adventsaksjonen kan vi utfordre vår egen tro og hva den vil innebære for oss i praksis. Fellesskapet som vi søker med hverandre er ikke bare begrenset til mennesker av samme tro, men omfavner alle mennesker av god vilje. Ved å støtte Caritas sine prosjekter, kan vi vokse i fellesskap innad i vår organisasjon og styrke felleskapet med nødlidende medmennesker i andre land. Vi er også opptatt av at vår tro ikke bare skal innebære at vi sitter for oss selv innenfor vår Kirkes dører, men gjenspeiles i våre handlinger, noe som kommer spesielt til uttrykk under vårt engasjement og vår innsats for Adventsaksjonen. Advent er en tid hvor vi forbereder oss på Jesu fødsel, en tid hvor vi oppfordres til å gi bønn, faste og barmhjertighetshandlinger. Dermed passer advent utmerket til vår årlige solidaritetsaksjon.

Hvorfor valgte dere inkluderende utdanning i Vietnam som tema for årets adventsaksjon?
– Temaet utdanning står NUK veldig nært og har derfor vært gjennomgående i mange av de tidligere aksjonene. Samtidig er det er ikke til å legge skjul på at vår organisasjon består av en stor andel vietnamesere.

Hva er det som engasjerer deg mest med temaet for årets aksjon?
Det faktum at mennesker skal miste flere av sine sosiale rettigheter og dermed diskrimineres på grunn av funksjonshemminger eller migrantstatus, er for meg en så stor urettferdighet at det er vanskelig å ikke ville engasjere seg. Jeg som selv er «migrant», siden jeg har flyttet fra landsbygda til Oslo, tar det som en selvfølge at jeg har samme rettigheter her som jeg har hjemme. Det er nemlig ikke tilfelle i Vietnam. Personlig er jeg veldig opptatt av hvordan et samfunn behandler de svakeste.

Hvordan står det til med givergleden blant folk i Norge, mener du?
Etter mine erfaringer er givergleden blant folk i Norge stor, spesielt i adventstiden. Men når flere og flere aktører kommer på banen og står med bøsser i gatene, har jeg også opplevd at folk føler seg plaget. Derfor har vi stor tradisjon for å samle inn penger ved å gi noe tilbake til dem som støtter oss, som for eksempel ved å selge vafler til en krone og la folk bestemme om de vil gi mer enn det, eller ved å synge julesanger mens man står med bøsser.

Hvordan har NUK tenkt å få folk til å gi denne gangen?

Siden aksjonen i år går til Vietnam, skal vi prøve å mobilisere menighetene i stor grad. Som katolikker i Norge har vi en eller annen form for tilknytning til Vietnam, gjennom familie, venner og ikke minst gjennom Kirken. Det skal vi bruke for alt det er verdt. Vårt håp er at dette sterke båndet kan skape engasjement og bidra til å støtte prosjektet som skal gi sårbare barn i Vietnam den utdanningen de har rett til.

Ønsker du å bidra?

Vipps: 13424 (merk betalingen AA) eller SMS: Kodeord AA til 2160 (200,- per sms)

nuk_red_huge

 

2018-02-05T14:48:37+00:00 12th desember, 2016|

About the Author: